Průzkum hodnotící život lidí v obcích umístil do nejhorší desítky třeba Most - Zajímavosti - REGIONÁLNÍ NOVINY

Zajímavosti

Průzkum hodnotící život lidí v obcích umístil do nejhorší desítky třeba Most

Zdroj: Wikimedia

14. prosince 2021, 12.03 | Mezi deseti nejhoršími obcemi pro život je pět měst z Ústeckého kraje. Po Orlové a Karviné v Moravskoslezském kraji se lidem nejhůř žije v Mostě, dále v Litvínově na Mostecku a Žatci na Lounsku. Pomyslné sedmé a osmé místo mezi nejhůře hodnocenými městy obsadily Kadaň na Chomutovsku a Podbořany na Lounsku. Index kvality života, který hodnotí 206 obcí s rozšířenou působností, sestavuje společnost Obce v datech. O výsledcích dnes ČTK informovala poradenská společnost Deloitte, která je hlavním konzultačním partnerem projektu. Nejlépe se v ČR lidem žije ve středočeských Říčanech.

 

Index zahrnuje 29 parametrů, které vyjadřují úroveň zdraví, prostředí a dostupnosti zdravotní péče, podmínky pro práci, bydlení a vzdělání, dostupnost služeb, dopravní spojení a také vztahy mezi lidmi například s ohledem na existenci místních spolků. Analytici využívají data z internetu a veřejného sektoru. Index vzniká na bázi principů metodik OSN a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) validovaných Deloitte, uvedla tato společnost. Index je dostupný na webu.

 

Města Most, Litvínov i Žatec si proti loňsku v indexu mírně pohoršila. V Mostě například podle průzkumu chybí dostatek míst v mateřských školách. Ve městě panuje vysoká zadluženost, přičemž řada lidí nemá zaměstnání, přestože jim v tom nic objektivního nebrání. Litvínov má taky řadu obyvatel s exekucemi, dobře neskončilo ani hodnocení kvality středních škol podle úspěchů studentů u maturit. Z průzkumu plyne, že v Žatci je vysoká dopravní nehodovost, dále je městu vytýkáno, že se z něj stěhují mladí lidé. V Kadani chybí praktičtí lékaři a v Podbořanech lékárny.

 

"Život v Litvínově poznamenává silně to, že tady máme sociálně vyloučenou lokalitu, kde na úspěšnosti dětí se tedy i při závěrečných zkouškách projevuje i to sociální zázemí," řekla dnes ČTK místostarostka Litvínova Erika Sedláčková (KSČM). Problém podle ní nastal zejména při distanční výuce, kdy některé děti neměly připojení k internetu nebo adekvátní vybavení, což situaci zhoršilo. "Město se opravdu snaží podporovat školy, jak jen může. Máme školský projekt, jsme zapojeni do místního akčního plánu vzdělávání a také se schválil rozpočet, kde je počítáno s vybavením pro školy," dodala Sedláčková. Také v Mostě je značně zastoupena skupina obyvatel se sociálními problémy. Část z nich, většinou Romové, žije na sídlišti Chanov, kde město postupně bourá vybydlené domy.

 

Z 16 hodnocených obcí v Ústeckém kraji jsou na tom nejlépe obce na Litoměřicku. Přesto se v žebříčku umístily ve druhé polovině, lidem tak podle průzkumu nabízejí průměrnou kvalitu života.

Zdroj: ČTK

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Zajímavosti  

 » Kraje  » Ústecký