REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Studenti UJEP se zabývali plýtváním potravinami

Studenti UJEP se zabývali plýtváním potravinami

6. prosince 2023 - Ústí nad Labem - V pátém ročníku soutěže Czech Envi Thesis studenti z celého Česka představili v Ústí nad Labem nejzdařilejší práce letošního roku v oblasti společenskovědního přístupu k ochraně životního prostředí. I letos byly k vidění inovativní práce zabývající se například odpady, přírodou ve městech nebo systémem sdílených elektrokol. Vítězné téma letošního ročníku se pak věnovalo problematice plýtvání potravinami, vyhrála s ním studentka Univerzity Karlovy v Praze.

Lužické hory jsou bohatší o 470 kusů nových dřevin

Lužické hory jsou bohatší o 470 kusů nových dřevin

6. prosince 2023 - Jiřetín pod Jedlovou – Těsně před příchodem vyloženě zimního počasí stihli v Jiřetíně pod Jedlovou podzimní výsadbu nové zeleně, na kterou obec získala finanční prostředky ve výši 150 000 korun od Nadace ČEZ v rámci grantu Stromy. Osazena byla část nové hornické cyklostezky, takže zde nyní zakořeňuje 21 lip srdčitých s rozšířenou korunou v kombinaci s keři hloh obecný, slivoň trnka a řešetlák počistivý o celkovém počtu 450 kusů. Lípa i keře byly vybrány na doporučení CHKO Lužické hory jako místní druhy.

Na rekultivacích lomu ČSA ukáží čas jedinečné sluneční hodiny

Na rekultivacích lomu ČSA ukáží čas jedinečné sluneční hodiny

6. prosince 2023 - Most – Skupina Sev.en Česká energie instalovala dnes ve zrekultivované části lomu ČSA na Mostecku přírodní sluneční hodiny. Hodiny jsou umístěny na nejvyšším bodě rekultivací, které nabízí nejlepší přístup slunce. Ciferník hodin tvoří jediný kus kamene ve štěrkovém loži a jsou do něj vytesány potřebné linky a rysky sloužící k měření času. Další části ciferníku jsou vytvořeny ze dřeva stromů, které rostou na rekultivovaných plochách, a jsou usazeny okolo kamene. Hodiny fungují tak, že návštěvník se postaví na konkrétní místo ciferníku (podle roční doby) a jeho stín ukáže denní čas.

ORLEN Unipetrol snižuje svoji uhlíkovou stopu

ORLEN Unipetrol snižuje svoji uhlíkovou stopu

6. prosince 2023 - Kralupy n. V. - Skupina ORLEN Unipetrol ve svém výrobním závodě v Kralupech nad Vltavou zahájila realizaci rozsáhlé investice zaměřenou na rekuperaci tepla spalin. ORLEN Unipetrol očekává od tohoto projektu, který zařadil mezi pět svých nejdůležitějších strategických iniciativ, snížení produkce emisí až o 15 kt ročně a současně zvýšení flexibility kralupské rafinérie včetně posílení její energetické soběstačnosti. Jednotka má být dokončena v polovině roku 2025. Investice přesáhne úroveň půl miliardy korun. Výstavba rekuperační jednotky je dalším konkrétním krokem skupiny ORLEN Unipetrol na cestě k emisní neutralitě, které chce skupina dosáhnout nejpozději v roce 2050.

Bezpečnostní rada zhodnotila uplynulý rok

Bezpečnostní rada zhodnotila uplynulý rok

6. prosince 2023 - Středočeský kraj – Členové Bezpečnostní rady Středočeského kraje prodiskutovali aktuální témata, jako je například zajištění ubytovacích kapacit a udělení dočasné ochrany uprchlíkům z Ukrajiny ve Středočeském kraji. Bezpečnostní rada se rovněž věnovala plánům složek IZS a armády, a to včetně vyhodnocení uplynulých taktických cvičení.

Výpadkům elektřiny budou čelit společně

Výpadkům elektřiny budou čelit společně

6. prosince 2023 - Praha - Memorandum o spolupráci podepsali na konci listopadu členové představenstva ČEZ Distribuce Radim Černý a Martin Molinger a ředitel VLS Roman Vohradský.

Kniha a výstava o fenoménu staré Šumavy

Kniha a výstava o fenoménu staré Šumavy

6. prosince 2023 - Jihočeský kraj - U příležitosti stého výročí úmrtí „básníka Šumavy“ Karla Klostermanna (1848–1923) vydává Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích monografii bohemistů Veroniky Faktorové a Michala Hořejšího Karel Klostermann a zrod Šumavy.