Více - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Více

Tři nové přírodní památky

Tři nové přírodní památky

2. prosince 2023 - Hradec Králové – Nejcennější území lužních lesů a luk na jihu Moravy spravované Lesy České republiky jsou od 1. prosince přírodními památkami zvanými Kostická Čista, Týnecké Fleky a Saufang. Najdete je na bezmála 111 hektarech.

Skupina ČEZ pokračuje v ozeleňování své autoflotily

Skupina ČEZ pokračuje v ozeleňování své autoflotily

1. prosince 2023 - Plzeň - Skupina ČEZ pokračuje v rychlé proměně svého vozového parku ve flotilu ekologických aut. Do konce letošního roku chtějí energetici jezdit ve 150 elektromobilech. Tempo se daří držet i díky tzv. dynamickému nákupnímu systému, který ČEZ používá při soutěžení dodavatelů aut. Hned 34 nových modelů vozu CUPRA Born tak včera mohli zástupci ČEZ převzít v plzeňském dealerství Autocentrum Šmucler. Bezemisní vozy nahradí klasická auta ve firemních autopůjčovnách ČEZ po celé České republice. Většina fleetu ČEZ by do roku 2030 měla v souladu s platným ESG závazkem ČEZ sestávat z plně elektrických vozidel.

Tůně v lázeňských lesích přispějí k zadržení vody v krajině i zvýšení biodiverzity

Tůně v lázeňských lesích přispějí k zadržení vody v krajině i zvýšení biodiverzity

22. listopadu 2023 - Karlovy Vary - Osm nových tůní o celkové ploše 1508 m2 vybudovala v letošním roce příspěvková organizace Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary (LLPKV). Hlavní výhodou vzniku nových vodních ploch je zadržení vody v krajině a vytvoření místa vhodného pro rozmnožování obojživelníků nebo hmyzu. Tůně spadají do II. a III. zóny Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, a při stavbě jsou proto dodrženy standardy Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK). Vybudování tůní bylo podpořeno dotací.

ORLEN Unipetrol pokračuje na cestě k emisní neutralitě

ORLEN Unipetrol pokračuje na cestě k emisní neutralitě

17. listopadu 2023 - Litvínov - Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol realizuje postupné kroky na své cestě k emisní neutralitě, které chce dosáhnout nejpozději v roce 2050. V rámci svého úsilí o snižování emisí oxidu uhličitého a plnění emisních cílů vytýčených evropskou legislativou začne od 1. ledna 2024 distribuovat na českém trhu automobilový benzín BA95 s označením E10. Tento benzín výrazně snižuje emise skleníkových plynů, protože obsahuje až 10 procent obnovitelného paliva vyráběného z hmoty či odpadu organického původu.

Lesy ČR zrekonstruovaly u Stříbra historickou nádrž

Lesy ČR zrekonstruovaly u Stříbra historickou nádrž

17. listopadu 2023 - Hradec Králové – Rekonstrukci historické vodní nádrže s mokřadem a dvěma tůněmi dokončily v lesích nedaleko Kostelce u Stříbra v Plzeňském kraji Lesy České republiky. Vše v rámci vlastního programu Vracíme vodu lesu. Projekt za 3,5 milionu korun patří k těm, které pomáhají adaptovat českou krajinu na klimatickou změnu.

Průzkum v lomu ČSA potvrdil výskyt zhruba 300 chráněných a ohrožených druhů

Průzkum v lomu ČSA potvrdil výskyt zhruba 300 chráněných a ohrožených druhů

16. listopadu 2023 - Most – Přestože se to na první pohled může zdát zvláštní, povrchové uhelné lomy jsou plné života a útočištěm rozmanitého společenstva rostlin i živočichů. Nabízejí totiž přírodní podmínky, které se jinde obvykle nevyskytují, a díky nepřítomnosti člověka se zde příroda může nerušeně rozvíjet. Aktuálně to potvrdil biologický průzkum vybraných lokalit lomu Československá armáda (ČSA) na Mostecku. Výzkumníci při něm zjistili mimořádnou pestrost rostlin i živočichů a také výskyt mnoha chráněných nebo ohrožených druhů. Průzkum, prováděný v období od jara 2022 do podzimu 2023 společností JUROS, s.r.o., tak určil přírodně nejcennější části tohoto území.

Nová obchodní značka Enviten®

Nová obchodní značka Enviten®

14. listopadu 2023 - Litvínov - ORLEN Unipetrol pokračuje v postupném plnění svého závazku stát se nejpozději do roku 2050 emisně neutrální. Ve svém podnikání skupina rozvíjí principy cirkulární ekonomiky, v rámci kterých postupně nahrazuje vstupní fosilní suroviny odpadním materiálem. Ten po zpracování moderními recyklačními procesy uvádí jako produkt do opětovného prodeje. Od ledna příštího roku bude pod obchodní značkou Enviten® nově nabízet recyklovaný polyetylen (r-PE) a polypropylen (r-PP).

Za čistý vzduch

Za čistý vzduch

10. listopadu 2023 - Ústí nad Labem - Katedra historie FF UJEP připomene v rámci Týdne humanitních věd dobu ekologických demonstrací na konci osmdesátých let, cestu Václava Havla i unikátní Program Teplice.

Nový ovocný sad bude v Košťanech na Teplicku

Nový ovocný sad bude v Košťanech na Teplicku

8. listopadu 2023 - Košťany – Obnovu tradice růstu ovocných stromů na veřejném prostranství si dalo za cíl vedení města Košťany. Od úterý 7. listopadu tak na travnatém pozemku uprostřed zástavby rodinných domů tak zakořeňuje mix čtyřiceti listnáčů. Druhově jde v určitém poměru o jeřáb, hrušeň, jabloň, třešeň a slivoň. Výsadba proběhla pod dohledem odborné firmy za účasti dětí z místní základní školy, přičemž na její realizaci získalo město 150 000 korun od Nadace ČEZ v rámci grantu Stromy.

Nový větrolam poslouží i ke vzdělávání veřejnosti

Nový větrolam poslouží i ke vzdělávání veřejnosti

6. listopadu 2023 - Zájezd – Více než tisícovka nových dřevin (800 keřů a 270 stromů) nyní zakořeňuje v katastru obce Zájezd na přístupové cestě k tamní soukromé zoologické zahradě. Ve finále nahradí ve stejné funkci původní větrolam, který má již dendrologického pohledu po všech stránkách doslouženo a tudíž potřebuje zaslouženou revitalizaci. Jeho nástupce by tak měl časem sloužit nejen jako protivzdušná, ale protiprašná a hluková bariéra. Bude pochopitelně i zadržovat pro krajinu tolik potřebnou vodu. Stane se tak zcela funkčním biotopem, který přispívá biodiverzitě. Poslouží i ke vzdělávání veřejnosti, hlavně dětí, neboť bude také osazen naučnými cedulemi s interaktivními prvky.

Mravenci mají nejraději cukr a olej

Mravenci mají nejraději cukr a olej

5. listopadu 2023 - Česká republika - Početnost a rozmanitost hmyzu v době globálního oteplování a měnícího se životního prostředí jsou v hledáčku výzkumníků na celém světě. Stále není probádané ani to, jaké živiny hmyzu chybí v přírodě. Přitom je tato znalost důležitá kvůli stále častějším klimatickým extrémním událostem, které mění dostupnost potravy.

Strana výpisu

1 ...

 

 

Další informace: