Více - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Více

Kraj otevře již druhý Dům přírody

Kraj otevře již druhý Dům přírody

7. března 2024 - Liberecký kraj - Provoz druhého domu přírody v regionu bude prostřednictvím své příspěvkové organizace Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky zajišťovat Liberecký kraj. Půjde o Dům přírody Jizerských hor v areálu ekocentra v Oldřichově v Hájích.

Kvůli užovce se na čas zastavila obnova nádrže na Chrudimsku

Kvůli užovce se na čas zastavila obnova nádrže na Chrudimsku

28. února 2024 - Hradec Králové – Historickou vodní nádrž v lesích u obce Běstvina na Chrudimsku v Pardubickém kraji obnovily za bezmála 1,7 milionů korun Lesy České republiky. V jejím okolí vzniklo i sedm tůní. Podnik tak dokončil další projekt v rámci programu Vracíme vodu lesu.

Kůrovcová kalamita oživila hospodářské lesy

Kůrovcová kalamita oživila hospodářské lesy

24. února 2024 - České Budějovice - Přestože kůrovcová kalamita v České republice způsobila značné škody a vytěžené smrkové lesy mohou působit zdevastovaným dojmem, výzkum českých vědců přinesl překvapivě dobrou zprávu.

Grant Stromy Nadace ČEZ má uzávěrku 29. února

Grant Stromy Nadace ČEZ má uzávěrku 29. února

18. února 2024 - Střední Čechy - První kolo grantového řízení Stromy pro jarní výsadbu v roce 2024 vyhlásila Nadace ČEZ. Zájemci si mohou podat žádost o grant do 29. února. Žadatelé mohou využít až 150 tisíc korun na výsadbu stromů, alejí či obecních sadů, případně obnovu stávajících parků a podobně. Příjemcem nadačního příspěvku mohou být právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria daná Podmínkami grantového řízení Stromy. Vedle samospráv tak mohou o podporu výsadby zeleně požádat i neziskové organizace či zájmové spolky. V loňském roce podpořila Nadace ČEZ napříč celým Středočeským krajem 27 projektů nových výsadeb za bezmála 2,7 milionu korun.

Jak ušetřit na energiích poradil workshop

Jak ušetřit na energiích poradil workshop

5. února 2024 - Ústecký kraj - Přehled aktuálních dotačních možností v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie, představení typů strategických a jiných dokumentů pro přípravu kvalitních projektů obcí a měst, legislativní povinnosti obcí, nebo příklady dobré praxe řešení v oblasti obnovitelných zdrojů energií, energetické chudoby či revitalizace brownfields, to všechno přinesl svým posluchačům workshop pořádaný Ústeckým krajem a jeho Energetickým centrem.

Další dokončený projekt Lesů ČR

Další dokončený projekt Lesů ČR

2. února 2024 - Hradec Králové – Kdysi uměle napřímené koryto levobřežního přítoku Loveckého potoka v přírodním parku Rybníky v Pouštích na Jihlavsku loni vodohospodáři z Lesů ČR vrátili do meandrů. Kromě toho vyhloubili pět tůní a vytvořili mokřady. Díky projektu dotovanému 2,26 miliony korun Evropskou unií zůstává voda v krajině.

Zelené elektrárny ČEZ pokryly spotřebu více než 700 tisíc domácností

Zelené elektrárny ČEZ pokryly spotřebu více než 700 tisíc domácností

31. ledna 2024 - Česká republika - Příznivé hydrologické a osvitové podmínky podpořené modernizacemi i kvalitní údržbou pomohly vodním, slunečním a větrným elektrárnám provozovaných Skupinou ČEZ v České republice k meziročnímu růstu výroby o 11 %. Tyto elektrárny dodaly do sítě více než 2,5 TWh bezemisní obnovitelné elektřiny, a pokryly tak spotřebu více než 700 tisíc domácností. Do budoucna poroste hlavně produkce fotovoltaik. Právě tyto zdroje budou mít stěžejní podíl na nových obnovitelných elektrárnách o výkonu 6 tisíc MW, které ČEZ v rámci plnění vize Čistá Energie Zítřka postaví do roku 2030.

Komentář Petra Kymličky k vývoji inflace

Komentář Petra Kymličky k vývoji inflace

12. ledna 2024 - „Vysoká Inflace, která byla nejpalčivějším problémem české ekonomiky v posledních letech, se pomalu stává – doufejme – minulostí. Vše nasvědčuje tomu, že s koncem loňského roku, končí také přibližně tři inflační roky. V prosinci 2023 spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 6,9 %, což bylo o 0,4 procentního bodu méně než v listopadu. Vedle prosincového vývoje spotřebitelských cen zveřejnili statistici i průměrnou míru inflace za celý rok. Ta byla v roce 2023 třetí nejvyšší v celé historii České republiky a dosáhla hodnoty 10,7 %. Jak tvrdé byly poslední roky pro české firmy a domácnosti z hlediska inflace, je vidět nejlépe na tom, že druhá nejvyšší celoroční inflace byla v roce 2022 s 15,1 %. Vyšší byla již jen v době turbulentní ekonomické porevoluční transformace a zavádění DPH v roce 1993, kdy dosáhla 20,8 %,“ komentuje vývoj inflace Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

Do 12. ledna přijímá Praha žádosti o dotace

Do 12. ledna přijímá Praha žádosti o dotace

8. ledna 2024 - Praha - Jednotlivci i organizace mohou do 12. ledna žádat o prostředky na projekty v sedmi kategoriích určených ke zlepšení stavu veřejné zeleně, na vzdělávací projekty a pomoc Praze s adaptací na změny klimatu. Každoroční výzva letos poprvé podporuje také projekty z oblasti cirkulární ekonomiky.

Startuje Klimatický akční plán kraje. Jako první v republice

Startuje Klimatický akční plán kraje. Jako první v republice

6. ledna 2024 - Jihomoravský kraj - Je jedním z regionů Česka, který je nejvíce ovlivněn dopady klimatické změny. Nárůst průměrné teploty, dlouhodobé sucho, vlny veder, masivní eroze půdy nebo extrémní klimatické jevy, jako jsou přívalové deště a silný vítr, negativně ovlivňují zdejší obyvatele, přírodu i hospodářství. Jihomoravský kraj se proto nyní rozhodl této výzvě aktivně čelit, a proto od loňského prosince zpracovává Klimatický akční plán (KAP) na období let 2025 až 2050.

Kraj cílí na udržitelný cestovní ruch

Kraj cílí na udržitelný cestovní ruch

4. ledna 2024 - Královéhradecký kraj - Obce či například turistická informační centra a oblastní destinační společností budou mít možnost žádat o dotační prostředky na rozvoj naučných a turistických stezek, rozložení sezónní návštěvnosti a nabídky k návštěvě méně známých turistických cílů. Za tímto účelem Královéhradecký kraj vyhlásí nový dotační program Podpora rozvoje udržitelného cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji s finanční alokací ve výši dvou milionů korun.

Strana výpisu

5 ...

 

 

Další informace: