Více - REGIONÁLNÍ NOVINY

Více

Technické služby motivují třídit předškoláky

Foto archiv

- Chomutov | Technické služby v Chomutově pomáhají motivovat ke třídění odpadů i děti již od raného věku. Ty se seznamují s tříděním i s nakládáním s odpady při četných exkurzích.

Akci Ukliďme svět, ukliďme Česko organizuje i Ústí

Foto archiv

3. dubna 2018 - Ústí nad Labem | Město Ústí nad Labem se připojí k akci Ukliďme svět, ukliďme Česko. Letos úklid, který organizuje magistrát, proběhne v sobotu 14. dubna 2018 v 10 hodin v Důlcích.

Praha má zajištěn svoz objemného odpadu

Foto archiv

- Praha | Pražští radní schválili nového provozovatele sběru, svozu a nakládání s objemným odpadem a provozování mobilních sběrných dvorů. Byl vybrán na základě veřejné zakázky a je jím společnost „Pražské VOK a MSD“ - sdružení Pražských služeb, a.s., a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. - která podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku 87 680 244 korun bez DPH.

Kraj spolupracuje se společností EKO-KOM patnáct let

Foto archiv

- Jihlava | „Od roku 2004 podporuje Kraj Vysočina a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s. oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů. Spolupráce je od začátku zaměřena na technickou podporu třídění odpadu a na environmentální výchovu a osvětu,“ informuje o hlavních cílech spolupráce krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.

Okolí pražské říčky Rokytky bude místem k relaxaci

Foto archiv

- Praha | Praha 8 zadala zpracování studie, která zmapuje možnosti revitalizace toku Rokytky. Na základě ní poté dojde k úpravám a vzniku příjemného místa k trávení volného času a relaxaci. Cílem revitalizace je zajištění co největší rozmanitosti okolí Rokytky, ale také opatření proti znečišťování říčky.

Tématem Světového dne mokřadů je budoucnost měst

Foto archiv

- Praha | Oslavy Světového dne mokřadů připadají na 2. února. Právě v tento den byla před 47 lety sjednána Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva. Světový den mokřadů každoročně připomíná, proč je zapotřebí bažiny, slatiny, rašeliniště, pobřežní pásma rybníků, lužní lesy, nivy řek, mrtvá ramena, tůně, zaplavované louky či prameniště chránit. MŽP na to upozornilo i promítáním dokumentu Tajemný svět mokřadů.

Kvalita vody vodních toků v Praze se dlouhodobě zlepšuje

Foto archiv Lhotecký potok

- Praha | Kvalita vody pražských potoků je Magistrátem hl. m. Prahy sledována kontinuálně již od roku 2001. Měření akreditovanou laboratoří probíhá na 16 významnějších tocích celkem na 38 různých místech Prahy. Minimálně jednou za dva měsíce se sleduje nejen kvalita vody, jednou ročně se vyhodnocuje i kvalita sedimentů. Získaná data se pravidelně zpracovávají a vyhodnocují.

MŽP upozorňuje na blížící se zpoplatnění plastových tašek

Foto archiv

- Praha | S novým rokem přichází zásadní novinka pro tuzemské obchody i zákazníky. Díky letošní novele zákona o obalech se ČR od 1. ledna 2018 připojí k zemím zpoplatňujícím a omezujícím využití plastových tašek.

Ekonomika roste, ale ne na úkor životního prostředí

Foto archiv

- Praha | Stav životního prostředí se ve srovnání s rokem 2015 výrazně nezměnil. I přes zvyšující se zátěž, způsobenou rostoucí ekonomikou a zlepšující se životní úrovní obyvatel, se vyprodukovalo méně odpadů, do řek se dostalo méně fosforu, zvětšily se lesní a zatravněné plochy pro udržení vody v krajině.

Příští týden startují kotlíkové dotace, žadatelé mohou zvolit i speciální webový odkaz

zdroj: Ústecký kraj

- Ústí nad Labem | Už v úterý 31. října bude možné zaslat žádost o příspěvek na nový kotel či tepelné čerpadlo. Celkem o 156 milionů korun mohou obyvatelé žádat pouze elektronicky. Krajský úřad Ústeckého...

Modernizace Úpravny vody Káraný

zdroj: Hl. m. Praha

- Praha | Zdroj pitné vody Káraný, který částečně zásobuje pitnou vodou i Prahu, uvedl do provozu další část zrekonstruované pískové filtrace. Rekonstrukce proběhla v rámci projektu „Komplexní opatření na zdroji pitné...

Strana výpisu

4 ...

 

 

Další informace: