Sociální služby v České Lípě získají finance ze dvou zdrojů - ODM 2016 - REGIONÁLNÍ NOVINY

ODM 2016

Sociální služby v České Lípě získají finance ze dvou zdrojů

zdroj: Město Česká Lípa

Česká Lípa | Financování sociálních služeb na území města České Lípy se s novým rokem změnilo tak, aby tato sféra získala větší jistotu. Dosud byly služby financovány v rámci dotačního programu v sociální...

 

oblasti. Zastupitelstvo města schválilo podporu registrovaným sociálním službám - ukotveným v Komunitním plánu - zvláštním programem.
Finanční prostředky budou poskytovány ze dvou dotačních programů. První obsahuje 1.8 milionu korun. „Jeho cílem je zvyšování kvality spolkového života ve městě, rozšiřování nabídky aktivit pro občany, hlavně těch, které vedou k zamezení nebo snížení sociálního vyloučení seniorů, osob se zdravotním postižením, rodin s dětmi, dále aktivit vedoucích ke zlepšení života obyvatel, na sociální a zdravotní preventivní programy, oblast dobrovolnictví apod.,“ vysvětluje starostka Romana Žatecká.
Další program na podporu registrovaných sociálních služeb disponuje 2.6 mil. Kč. Podporuje udržení stávající sítě registrovaných sociálních služeb, které využívají občané, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, zdravotního stavu nebo jiné tíživé situace. „Důležité je, aby osoby se zdravotním postižením mohly co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí. Proto podporujeme terénní sociální služby, osobní asistenci, pečovatelské služby, ranou a tísňovou péči, odborné poradenství, preventivní programy atd.,“ vypočítává Květuše Rusínková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Cílem Komunitního plánu sociálních služeb na území města České Lípy 2016 – 2020 a cílem nového Akčního plánu sociálních služeb 2017 – 2018 je řízený rozvoj sociálních služeb a vytvoření stabilního systému podpory sociálních služeb ve vazbě na rozpočet města.

Zdroj: Město Česká Lípa

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Finance  

 » ODM 2016