Den otevřených dveří - Aktuality - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Aktuality

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

16. srpna 2023, 15.51 | Ústecký kraj - Vodní nádrž Fláje je údolní nádrž, jež vznikla za unikátní pilířovou přehradou, která je jediná svého druhu v Česku. Byla vybudována na Flájském potoce na území obce Český Jiřetín (u osady Fláje) v roce 1963.

 

Slouží jako hydroenergetické zařízení a jako zásobárna pitné vody. Celá vodní nádrž leží na území obce Český Jiřetín, po délce nádrží prochází hranice katastrálních území Český Jiřetín a Fláje. Hráz přehrady je dostupná z Litvínova po silnici II/271 (17,5 km) nebo z Hrobu po silnici II/382 (18 km). Přehrada byla postavena v letech 1951–1964. Stavbu vyprojektoval Hydroprojekt Praha, dodavatelem stavby byly Vodní stavby Sezimovo Ústí. Do provozu byla uvedena v roce 1960. K dopravě materiálu byla využita Moldavská horská dráha, od jejíž konečné stanice vedla dále stavební lanovka. lÚčelem vodního díla Fláje je zásobovat pitnou vodou oblast severočeské hnědouhelné pánve (Most, Litvínov, Krupka, Osek). Jeho další funkce jsou zajištění minimálního průtoku a snížení povodňového průtoku na Flájském potoce a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi. Je součástí vodohospodářské soustavy v oblasti severočeské hnědouhelné pánve. V sobotu 9. září se zde koná Den otevřených dveří.                                         

Zdroj: REGIONÁLNÍ NOVINY

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Zajímavosti  

 » Kultura  

 » Zdraví  

 » Zdraví  » Jídlo a pití  

 » Cestování  

 » Technika  

 » Více  » Ekologie  

 » Kraje  » Ústecký