Předseda Senátu zveřejnil výzvu k předkládání návrhů na členy Rady České televize - Aktuality - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Aktuality

Předseda Senátu zveřejnil výzvu k předkládání návrhů na členy Rady České televize

Předseda Senátu zveřejnil výzvu k předkládání návrhů na členy Rady České televize

2. října 2023, 14.21 | Praha - Předseda Senátu Miloš Vystrčil v návaznosti na novelu zákona o České televizi, která nabyla účinnosti 1. října, podepsal výzvu k předkládání návrhů na členy Rady České televize. Nově bude horní komora Parlamentu volit 6 členů Rady České televize. Návrhy mohou podávat příslušné právnické osoby Volební komisi Senátu od 2. října do 1. listopadu 2023 (včetně).

 

 

Návrhy mohou podávat právnické osoby, od jejichž vzniku uplynulo v době podání návrhu alespoň 10 let a které představují kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy.

Členem Rady může být zvolen občan České republiky, který není omezen ve své svéprávnosti, má trvalý pobyt na území ČR a je bezúhonný. Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance nebo senátora, člena vlády, soudce, státního zástupce, člena NKÚ, člena bankovní rady ČNB, s jakoukoli funkcí ve veřejné správě, s funkcí člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, člena Rady ČRo, člena Rady ČTK, s funkcí generálního ředitele ČRo a s funkcí člena dozorčí komise ČT nebo člena dozorčí komise ČRo. Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v Radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů; dále se nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost jeho rozhodování v Radě. Člen Rady nesmí v ČT zastávat jinou funkci nebo vykonávat výdělečnou činnost, ani nesmí mít od ČT jiné příjmy, než peněžitá plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem funkce podle tohoto zákona nebo příjmy z užití předmětů ochrany podle autorského zákona.

Předpoklady pro výkon funkce člen Rady nesplňuje, je-li osobou blízkou osobě, která v ČT zastává placenou funkci nebo vykonává výdělečnou činnost, popřípadě má od ČT jiné příjmy než příjmy z užití předmětů ochrany podle autorského zákona, anebo která se podílí na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků nebo zastupuje obchodní zájmy, které by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost rozhodování člena Rady.

 

Zdroj: Tiskový odbor Senátu PČR

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Zajímavosti  

 » Kultura  

 » Politika  

 » Kraje  » Praha