Svěřenské fondy: Užitečný nástroj nejen pro vyvolené - Finance - REGIONÁLNÍ NOVINY

Finance

Svěřenské fondy: Užitečný nástroj nejen pro vyvolené

Zdroj: Metropol

Fenomén v zahraničí dávno zaběhlý, u nás stále nový a obtížně uchopitelný, připomínaný zejména
ve spojitosti s podnikáním dosavadního českého premiéra. Co je přesně svěřenský fond? Je to soubor majetku bez právní subjektivity vyčleněný ke zvláštnímu účelu, držený a spravovaný jmenovanou
osobou (správcem) ve prospěch obmyšleného. Majetek přestává být vlastnictvím toho, kdo svěřenský
fond vytvoří, a stává se majetkem anonymním, samostatným.

 

Svěřenské fondy lze využít především jako nástroj k ochraně a dlouhodobé správě rodinného či firemního majetku, k zachování důvěrnosti informací o majetku či bezpečnému a stabilnímu strukturování budoucího předávání majetku v rodině a zabránění rozmělnění rodinného jmění. A proč právě nyní vznikla Asociace správců svěřenských fondů? Na to jsme se zeptali jejího předsedy Ivana Machoně.

 

 Co je hlavním posláním Asociace svěřenských fondů?

Poskytovat rady a zkušenosti z naší praktické správy svěřenských fondů, pomoc v řešení různých problémů. Zajistit právní pomoc při řešení neobvyklých situací spojených se správou těchto fondů – a také daňové poradenství. Také ovšem navrhovat smysluplné a netendenční změny zákonů zabývajících se touto problematikou, poskytnout vysoce kvalifikované školení s certifikací, aby osoba správce měla úroveň, vysokou kredibilitu a úctu u zakladatele i u různých institucí. To vyjadřuje také logo naší asociace, velký štít a meč. Vnímáme, že ochrana majetku ve svěřenském fondu je pro naše členy naprosto zásadní.

 

 Co bylo impulzem k založení asociace?

Celé to odstartoval nový občanský zákoník, platný od roku 2014, který ustanovil statut svěřenského fondu. Obrátil se na mě známý, který se vrátil po mnoha letech ze zahraničí, a co je svěřenský fond, dobře znal. A prý jestli bych mu dělal správce. Zakládal jsem jeden z prvních svěřenských fondů. Na finanční úřad jsem dokonce přišel jako úplně první. Dobře si vybavuji, jak jsme s velmi ochotnou paní za přepážkou vymýšleli, co napsat do registračního formuláře. Nikde nebyl návod, prováděcí vyhláška a zákon o svěřenských fondech byl napsán na 10 stránkách. V takové Anglii jsou jím popsány stovky stran. Najít účetní, která by se tím chtěla zabývat, se ukázalo jako další nadlidský úkol. Své zkušenosti jsem si předával přes sociální sítě s pár dalšími lidmi, kteří měli stejné potřeby a problémy. Postupem doby se z nás stalo pár „profesionálních správců“, co si v prostředí bez předpisů našlo cestu metodou pokus-omyl. Celou dobu až doposud narážíme po praktické stránce na nová úskalí. Občas se zdá, že zákonodárci upravující zákon o svěřenských fondech problematice vůbec nerozumí. Že jediné pravidlo pro změnu zákonů je omezit současného premiéra. Mnoho rozhodnutí je naprosto nesmyslných a přímo odporují smyslu svěřenských fondů. A to musí přestat. Proto jsme se rozhodli založit asociaci správců, která bude prakticky radit a pomáhat všem správcům, ale i zakladatelům svěřenských fondů.

 

 Ale v tomto oboru asistují další společnosti zaštiťující svěřenské fondy. Proč je třeba ještě nová?

Ano, v ČR je již několik sdružení, které se problematikou správy svěřenských fondů zabývají. S několika z nich jsme v kontaktu, ale dle našich zkušeností se jedná buď o sdružení spíše teoretiků než lidí, kteří již v praxi nějaké fondy spravují. Takže není problém získat rozsáhlé povídání o tom, jak to řeší v Londýně nebo ve Spojených státech. Ale jak založit prakticky účet svěřenského fondu u banky, aby naplňoval zákon, což prakticky není možné, to neporadí. Nové sdružení by mělo sdružovat skutečné správce svěřenských fondů, kterým můžeme poskytnout odborné vzdělávání, dát dílčí radu, ale i předat praktickou zkušenost při správě fondu. Pomůžeme a poradíme, jak prakticky vyřešit problém s účtem, účetnictvím, jaké jsou všechny podklady, nutné pro založení fondu, jak sepsat status fondu – a co se stane, když…

 

 Takže nemáte v tomto ohledu konkurenci?

Jak jsem řekl, hlavní rozdíl je, že jsme všichni praktici se zkušenostmi nabytými reálnou praxí. Tím se odlišujeme od ostatních. Dokonce tu existují i sdružení, schovávající se za spolky, ale chovající se jako komerční firmy, vzniklé za účelem obohatit ty, kteří spolky vedou – jako například jedna nejmenovaná Komora… Tam nejde o pomoc, tam jde jen o peníze. Toto navíc přispívá k nedůvěryhodnosti celého sektoru. Tudy my rozhodně jít nechceme. Je třeba oddělit osvětu a pomoc od tvrdého byznysu. Dalším rozdílem je, že správci chápou naši přidanou hodnotu plynoucí z praktických každodenních zkušeností. A tak již teď evidujeme přes sto zájemců o členství. Do jednoho roku očekáváme, že sdružíme v asociaci správce více než 90% ze všech svěřenských fondů v ČR. Ostatní asociace a organizace po letech existence sdružují maximálně jednotky členů.

 

 Jak vidíte svoji roli v asociaci do budoucna?

V každém případě se jí chci naplno věnovat i v dalších letech, pomoci naplnit její poslání, o němž jsme hovořili v úvodu

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Zajímavosti  

 » Finance