Strategie dlouhodobé péče je klíčová - Politika - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Politika

Strategie dlouhodobé péče je klíčová

Strategie dlouhodobé péče je klíčová

20. března 2024, 05.32 | Praha - Výbor pro sociální politiku ve spolupráci s organizací Alfa Human Service uspořádal na půdě Senátu konferenci na téma „Podpora kvality života pečujících a dlouhodobá péče v celoevropském kontextu“. Řečníci diskutovali o fungování strategie dlouhodobé péče, která je klíčová pro zajištění komplexní péče pro ty, kteří jsou závislí na péči z důvodu chronického onemocnění, snížení soběstačnosti ve stáří či zdravotního postižení.

 

 „Jsem ráda, že je vidět opravdový posun v podpoře pečujících v reálné praxe i přes stále chybějící jejich legislativní zakotvení. Pevně věřím, že návrhy novelizace zákona týkající se pečujících připravené Ministerstvem práce a sociálních věcí se ještě letos stanou skutečností,“ řekla předsedkyně Výboru pro sociální politiku Miluše Horská. Řečníci se při debatě shodli na tom, že v současné době je implementace strategie dlouhodobé péče v České republice důležitým krokem. Podle nich je nutné zajistit kvalitní péči pro všechny občany, kteří ji potřebují, a posílit podporu pro pečující osoby, které hrají klíčovou roli v péči o své blízké. Právě jejich role v péči je neocenitelná, často ale také náročná a fyzicky i emocionálně vyčerpávající. Pečující osoby potřebují podporu nejen v praktických záležitostech péče, ale také v oblasti duševního zdraví a sociálního zapojení. Jejich definice není stále legislativně zakotvená, Ministerstvo práce a sociálních věcí proto tuto problematiku řeší v chystané novele zákona o sociálních službách.

Zdroj: Mgr. Andrea Kubová

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Politika  

 » Zdraví  

 » Charita  

 » Kraje  » Praha