Česko čelí vylidňování obcí a propadu lokální ekonomiky - Politika - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Politika

Česko čelí vylidňování obcí a propadu lokální ekonomiky

Česko čelí vylidňování obcí a propadu lokální ekonomiky

29. února 2024, 10.31 | Praha - V horní parlamentní komoře se uskutečnila konference na téma „Podpora lokální ekonomiky jako nástroj k rozvoji obcí“. Akci pořádal místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer. Zástupci veřejné i soukromé sféry se shodli na tom, že úspěšní starostové si musí osvojit strategické plánování, mít vizi rozvoje a nebát se využít moderní technologie, které mohou zrychlit proces podpory lokální ekonomiky.

 

„Důležitá je spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, akademickou sférou a místními komunitami při hledání efektivních cest k podpoře lokálních ekonomik, udržitelnému rozvoji obcí a regionů a zvýšení kvality života občanů,“ podtrhuje důležitost tématu místopředseda horní parlamentní komory Jiří Oberfalzer. Konference se zaměřila na význam a strategii podpory lokálních ekonomik pro udržitelný rozvoj obcí a regionů. Mezi klíčové řečníky patřil například senátor a starosta obce Bolatice Herbert Pavera, který se věnoval tématu "Vylidňování venkova – Současná realita a cesty k řešení". Ve svém projevu upozorňoval především na důležitost strategického plánování, spolupráce, sdílení zkušeností, ale především i spoluúčasti občanů. Neopomněl ale, že bez financí, ani lidí, rozvoj nemůže být úspěšný.

„Klíčové je personální obsazení měst a obcí lídrů s vizí, kterou mají odvahu ji naplnit. Nelze obejít přirozený vývoj lidstva, tedy urbanizaci,“ uvedla výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková. Důležitá podle ní bude i spolupráce se soukromým sektorem. Vladyková ve svém příspěvku také upozorňovala na potřebu kvalitních a odvážných lídrů, kteří se nebojí změn a ustojí i reakce oponentů. Konference také představila inovativní přístupy a řešení z praxe. Jedním z řečníků, který reprezentoval soukromý sektor, byl Petr Stuchlík, generální ředitel CorCo Systems a.s., který představil projekt Corrency jako cílený, transparentní a digitální nástroj pro rozhýbání lokální ekonomiky. „Pilířem projektu Corrency na podporu lokální ekonomiky je spoluúčast občanů, bez kterých nemůže fungovat žádná obec. Poskytujeme navíc efektivní nástroj pro práci s daty, které starostům přinášíme, jelikož bez dobrých dat není možné dělat dobrá rozhodnutí,“ řekl na konferenci Stuchlík.

Účastníci konference se shodli na potřebě integrace různých nástrojů, a především silných strategií, včetně digitálních řešení a veřejně-privátních partnerství, k posílení lokálních ekonomik a podpory udržitelného rozvoje obcí a regionů. Konference zdůraznila význam spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, akademickou sférou a místními komunitami při hledání efektivních cest k podpoře lokálních ekonomik a zvýšení kvality života občanů.

Zdroj: Andrea Kubová

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Politika  

 » Kraje  » Praha