ČEZ pomohl s další výsadbou zeleně, tentokrát v Sibřině - Zajímavosti - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Zajímavosti

ČEZ pomohl s další výsadbou zeleně, tentokrát v Sibřině

ČEZ pomohl s další výsadbou zeleně, tentokrát v Sibřině

17. října 2023, 11.23 | Sibřina – Do druhé etapy vstoupila v obci Sibřina (19 km východně od centra Prahy) výsadba zeleně podél pěších cest v lokalitě Na Hrázi. Stalo se tak v sobotu 14. října, přičemž výsadby dvanácti různých vzrostlých listnáčů a 44 keřů se bez ohledu na deštivé počasí ujaly hlavně rodiny s dětmi. Stejně jako v případě první etapy i na ni navazující druhou, získala obec na realizaci další části biokoridoru finanční prostředky od Nadace ČEZ v rámci grantu Stromy, a to v požadované výši 70 060 korun.

 

 

„Polní cesta v lokalitě Na Hrázi, dříve zde býval rybník, je hojně využívána jak našimi, tak i obyvateli z přilehlých obcí. Jakákoliv pěší stezka lemovaná zelení je přitom u nás velmi žádaná, neboť v okolí se až na polní remízku nenachází žádný les. Naším záměrem proto je, aby zde vznikl na zeleň bohatý biokoridor ze solitérních stromů a keřů. Zeď už máme za sebou dvě etapy výsadby a rádi bychom v ní pokračovali i v budoucnu, aby vycházkový okruh byl co největší. Už nyní nám zde ovšem vzniká krásný větší zelený prostor coby místo pro možné občasné setkávání místních obyvatel i rekreační odpočinek rodin s dětmi. Chceme zde nainstalovat i lavičky a naučné tabule přibližující místní faunu a flóru, takže děti z nedaleké mateřinky a základky zde budou mít i svou jakousi školu v přírodě,“ uvedla zastupitelka obce a koordinátorka celého projektu Markéta Klapková. V rámci předchozí 1. etapy získala obec rovněž finanční podporu z grantu Stromy Nadace ČEZ, a to ve výši rovných 150 000 korun. Za ně bylo pořízeno celkem 309 kusů různých dřevin, respektive 288 keřů a 21 vzrostlých listnáčů, přičemž část keřů byla vysazena nejen Na Hrázi, ale i coby větrolam podél polní cesty Ke Kolodějům. Na zeleň 2. etapy bylo zapotřebí jen 70 060 korun, neboť se jednalo o menší prostor.  „Navíc jsme výsadbu zkombinovali se stávajícími náletovými dřevinami, které zde nejsou na překážku. Naopak už nyní slouží třeba jako úkryt drobnému ptactvu či užitečnému hmyzu. Vhodně doplní nově zakořeňující hmyzosnubné dřeviny a společně tak vytvoří větrolam, protihlukové nebo protiprašné bariéry. Budou i zadržovat pro krajinu tolik potřebnou vodu. V plánu máme krom laviček dát sem i odpadkové koše a po různu umístit hmyzí domečky. I poznávání jejich obyvatelů by mohlo jednou obohatit výuku dětí,“ doplňuje Jiřina Neckářová, odbornice přes zahradní architekturu a aranžování rostlin. Protože je místní, ráda se ujala sestavení celého projektu a konzultací.

 

Zdroj: Mgr. Ota Schnepp

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Zajímavosti  

 » Finance  

 » Charita  

 » Kraje  » Středočeský