Nová kniha představuje přírodu, život a historii Plzeňska - Zajímavosti - REGIONÁLNÍ NOVINY

Zajímavosti

Nová kniha představuje přírodu, život a historii Plzeňska

Ikona

9. listopadu 2008, 16.28 | Plzeňsko | Kniha „Plzeňsko – příroda, historie, život“, která právě vyšla, představuje již pátý svazek ediční řady Krajina a lidé, vydávané nakladatelstvím Baset, avšak první, který se zaměřil na hustě osídlený region.

 

Vydáme se do kraje s bohatou historií sahající až k počátkům české státnosti. Budeme obdivovat gotické hrady, barokní chrámy a kláštery. Seznámíme se s bohatou lidovou kulturou, ale i s mimořádnou tradicí řemesel a výjimečného průmyslu. Vstoupíme do hlubokých a dramatických říčních údolí nebo do rozlehlých borových lesů, navštívíme významné přírodní památky.
Mnozí z těch, kteří žijí jinde, ještě nevědí, to, co je místním zřejmé: region Plzeňska se svou živou a kulturně bohatou metropolí Plzní již dlouho není územím, kterým se převážně projíždí, a jeho města a vesnice již dávno nejsou šedými a rozpadajícími se sídly. Plzeňsko čtyřicet let doplácelo na svou polohu na západě Čech, ale nyní využívá geografické podmínky ke svému prospěchu. To, co je pro současnost příznačné, je výrazný vzrůst aktivity obyvatel – nadšenců i profesionálů – díky které vznikla řada nových muzeí, byly opraveny a zpřístupněny nové památky. Celkovým zkrášlením a zlepšením životních podmínek zde vzniká místo, ve kterém je příjemné žít.
Na vzniku této knihy se významně podílelo i město Plzeň, a to jak autorsky, tak finanční podporou. A vzhledem k tomu, že naprostá většina ze 103 autorů pochází přímo z Plzně nebo z Plzeňska, lze říci, že tuto knihu napsali Plzeňané sobě.
Vladislav Dudák, editor

Na knize v rozsahu 880 stran a 132 kapitol se podílelo 103 autorů převážně z regionu Plzeňska. Publikace je ilustrována 2 630 fotografiemi a kresbami, 135 mapami a plány a 175 tabulkami a grafy. Doplňují ji tabulkové a textové přílohy, tři rejstříky, historický průvodce z roku 1885 a vložená příloha se současnou mapou Plzeňska a s reprintem historické mapy Plzeňského kraje z roku 1769.

Tématické zařazení:

 » Zajímavosti