Ústecká neurochirurgická klinika spolupořádala světový kongres Massin 2023 - Ústecký - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Ústecký

Ústecká neurochirurgická klinika spolupořádala světový kongres Massin 2023

Ústecká neurochirurgická klinika spolupořádala světový kongres Massin 2023

1. června 2023, 12.08 | Praha - Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Masarykova nemocnice spolupořádaly ve dnech světový kongres Massin 2023 v Praze. Kongresu se účastnili neurochirurgové z 29 zemí světa.

 

 

 

„Uspořádat oborný program byl nesmírně zajímavý a kreativní proces, neboť řada významných neurochirurgů považuje tento kongres za značně prestižní setkání. Zároveň bylo nutné vtěsnat program pouze do tří dnů jednání kongresu,“ uvádí přednosta Neurochirurgické kliniky FZS UJEP a MNUL prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., který působil jako předseda vědeckého výboru kongresu a byl zodpovědný za odborný program. Mezinárodní společnost Massin (Madjid Samii Society International of Neurosurgery) byla založena v roce 2007 žáky uznávaného íránského neurochirurga prof. Dr. med. Dr. h. c. mult. Madjida Samiiho. Profesor Samii je jednou z nejvýznamnějších osobností světové neurochirurgie. Za svůj profesní život vychoval řadu vynikajících odborníků na všech kontinentech. Celý svůj pracovní život působil v německém Hannoveru.

Na snímku zleva prof. Martin Sameš a prof. Madjida Samii

 

Zdroj: REGIONÁLNÍ NOVINY

Tématické zařazení:

 » Kraje  » Ústecký  

 » Kraje  » Praha  

 » Aktuality  

 » Zajímavosti  

 » Zdraví  

 » Kultura