Nová zeleň pro psychiatrickou nemocnici - Aktuality - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Aktuality

Nová zeleň pro psychiatrickou nemocnici

Nová zeleň pro psychiatrickou nemocnici

2. května 2024, 12.29 | Horní Beřkovice – Do jarní výsadby nové zeleně se pustili v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice. Na šest vzrostlých javorů klenů, jednu lípu velkolistou a 630 keřů meruzalky alpské přispěla nemocnici Nadace ČEZ v rámci grantu Stromy finanční částkou 86 450 korun. Stejně jako u předchozích výsadeb, rovněž podpořených Nadací ČEZ, i tentokráte návrh pěstebních opatření a výsadby v zámeckém parku připravila arboristka a projektantka Markéta Svobodová. Park slouží nejen k relaxaci pacientů, ale je i volně přístupný veřejnosti.

 

„Není to přitom vůbec jednoduché. Psychiatrická nemocnice je obklopena rozsáhlým a stále pečlivě udržovaným anglickým parkem z 19. století, který vznikl z původní zahrady ve francouzském stylu z první poloviny 18. století. Je tu kolem dva a půl tisíce rozličných dřevin. Spousta stromů je kontinuálně propojeno s historií zámku, takže i ony jsou historické. V prvé řadě je tedy zapotřebí zajistit jejich co nejdelší životaschopnost. Také proto, že v nich přežívá spousta chráněných druhů hmyzu a ptáků. Teprve, až když je vše na hraně a nelze už stromy zachránit, je lze odstranit a místo nich vysadit nové, pokud možno opět původní druhy. Což ovšem už někdy bývá problém, a nejen zde. Postupná změna klimatu vyžaduje i jiné druhy, než původní, zvyklé spíše na vlhkost a ne na horko a suché prostředí,“ říká arboristka Markéta Svobodová.

Její slova následně potvrdil Miloslav Malík, podnikový ekolog Psychiatrické nemocnice Horní  Beřkovice: „Zámek je veden jako národní kulturní památka, řídíme se proto i v případě parku jak pokyny orgánů Ochrany přírody a krajiny, tak i Národního památkového ústavu, takže nejde vykácet a poté naopak vysázet, co se nám kde zlíbí. Vždy vycházíme z odborného posudku, který se týká inventarizace stromů v areálu nemocnice, a návrhu pěstebních opatření a také návrhů nových výsadeb. Vše určují na slovo vzatí odborníci. Tentokráte šesti javory a jednou lípou nahrazujeme již uhynulé stromy. Zároveň jsme se rozhodli pro rekultivaci dlouhého záhonu podél vnitřní strany plotu, který osazujeme 630 keři meruzalky. Tím vznikne zelená bariéra proti prachu tvořící předěl mezi silnicí a zámeckým parkem.“

Zdroj: Ota Schnepp

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Zdraví  

 » Více  » Ekologie  

 » Kraje  » Středočeský