Projekt Transformačního centra Ústeckého kraje získal podporu - Aktuality - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Aktuality

Projekt Transformačního centra Ústeckého kraje získal podporu

Projekt Transformačního centra Ústeckého kraje získal podporu

10. prosince 2023, 13.44 | Ústecký kraj - Strategický projekt Transformační centrum dostal jako první zelenou od Regionální stálé konference Ústeckého kraje. O podpoře projektu z Operačního programu Spravedlivá transformace rozhodne Výběrová komise. Projekt má pro potřeby transformace vytvořit nebo rozšířit chytré datové a informační služby, služby pro podporu inovativního podnikání, služby pro podporu komunální energetiky s využitím obnovitelných zdrojů energie a služby pro podporu revitalizace a resocializace území i krajiny. V rámci projektu má také dojít ke zřízení samostatného objektu Transformačního centra Ústeckého kraje.

 

"Projekt Transformačního centra Ústeckého kraje pomůže zkvalitnit veřejnou správu a veřejné služby skrze chytré informační a datové služby, podpoří podnikání, zlepší energetickou stabilitu regionu maximálním využitím obnovitelných zdrojů energie i úspornými opatřeními. Přispěje k revitalizaci a resocializaci území kraje," shrnul cíle projektu hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller. Jednotlivé části projektu mají na starosti Datové centrum Ústeckého kraje, Inovační centrum Ústeckého kraje, Energetické centrum Ústeckého kraje a Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje. Ty tvoří pilíře projektu. „Máme za sebou první rok realizace projektu a z ohlasů je patrné, že jsme aktivity projektu zacílili správně. O služby všech čtyř pilířů je velký zájem. Příkladem může společný postup kraje a dotčených obcí při přípravě budoucího rozvoje Radovesické výsypky,“ řekla k projektu radní Ústeckého kraje pro oblast přípravy a realizaci projektů Iva Dvořáková. V rámci projektu vznikne samostatná budova Transformačního centra Ústeckého kraje, která bude ležet v areálu bývalé střední školy ve Staré ulici v Ústí nad Labem. Na podobu objektu proběhla mezinárodní architektonická soutěž. Záměrem bylo zachovat a v nejvyšší možné míře využít původní budovy školy a vhodnou dostavbou je přizpůsobit požadavkům Transformačního centra Ústeckého kraje. Realizace projektu je naplánována do roku 2027. Rozpočet projektu činí 1 119,5 milionu korun. 

Zdroj: www.kr-ustecky.cz

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Finance  

 » Kraje  » Ústecký