Na Cínovci leží poklad - Aktuality - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Aktuality

Na Cínovci leží poklad

Na Cínovci leží poklad

25. května 2023, 10.30 | Dubí – V úterý 16. května zavítal do Ústeckého kraje premiér Petr Fiala. Zajímal se o stav příprav těžby lithia na Cínovci, kde se nachází jeho největší evropské ložisko. Lithium je hlavní surovinou pro výrobu baterií do elektromobilů a baterií pro obnovitelné zdroje.

 

 

„Lithium je strategickou surovinou, kterou Česko potřebuje k naplnění ambiciózních cílů v oblasti surovinové a energetické bezpečnosti. Je třeba myslet na zajištění klíčových surovin pro český průmysl v dalších letech, abychom si uhájili naši pozici v dodavatelských řetězcích a zachovali pracovní místa. Válka na Ukrajině a energetická krize nám opět připomněly, jak je důležité posilovat vlastní soběstačnost. Proto musíme přicházet s dostatečným množstvím inovací, abychom si udrželi svoji významnou pozici v automobilovém průmyslu, který tvoří 10 % HDP. Právě k tomu je potřeba lithium, výstavba zpracovatelského závodu i továrny na baterie, takzvané gigafactory“, uvedl premiér. O takové možnosti usiluje Česká republika v Líních u Plzně pro německý koncern VW.

Projekt produkce a zpracování má na starosti společnost Geomet, kterou většinově vlastní Skupina ČEZ. Podle slov místopředsedy jejího představenstva Pavla Cyraniho probíhá v současnosti finální studie proveditelnosti těžby, která bude hotová do konce letošního roku. Těžit by se mohlo začít na přelomu let 2026/27 a pracovní příležitost by tu našlo až tisíc zaměstnanců. Ložisko leží zhruba 200 metrů pod zemským povrchem, takže by ke zhoršení životního prostředí dojít nemělo. Menší ložisko lithia se nachází i na německé straně, proto premiér pokračoval do Drážďan, kde se svým  protějškem, saským premiérem Michaelem Kretschmerem podepsali memorandum o utužení přeshraniční spolupráce při ochraně klimatu, transformaci průmyslu a získávání strategických surovin, které by mělo společné kroky urychlit. Produkce lithia na Cínovci patří mezi strategické projekty Ústeckého kraje v Operačním programu spravedlivá transformace. Během své návštěvy  jednal premiér také se starosty těžbou  dotčených měst a obcí, mezi něž patří Dubí, Újezdeček a Košťany.                                             

Text a foto: redakce                                                                                                                                   

 

Zdroj: REGIONÁLNÍ NOVINY

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Politika  

 » Kraje  » Ústecký