Moravský METROPOL č. 7/2010 - Brněnský - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Brněnský

Moravský METROPOL č. 7/2010

Ikona

16. června 2010, 13.01 | Arnošt Goldfl am se narodil v Brně v rodině s židovskými kořeny. Jeho matka, která během války prožila těžké trauma, zemřela, když bylo Arnoštovi 18 let. Jeho dětství a dospívání kromě citově založené matky ovlivňoval také prakticky založený otec, který se plný energie dožil takřka stovky let a několikrát se stačil oženit. Goldfl am vystudoval JAMU a v té době se stal součástí brněnské bohémy. Nejvýraznějším obdobím jeho práce bylo působení v brněnském HaDivadle.

 

Stáhněte si noviny v PDF

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Odkazy v záhlaví webu  » Archiv novin  

 » Odkazy v záhlaví webu  » Archiv novin  » Brněnský