V děčínské nemocnici Krajské zdravotní zahájil provoz urgentní příjem - Zdraví - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Zdraví

V děčínské nemocnici Krajské zdravotní zahájil provoz urgentní příjem

V děčínské nemocnici Krajské zdravotní zahájil provoz urgentní příjem

3. května 2024, 10.28 | Děčín - Ve čtvrtek 2. května otevřel své brány prvním pacientům nový urgentní příjem v děčínské nemocnici Krajské zdravotní (KZ). Pavilon, v němž postupně zahájily během dubna činnost nové operační sály s centrální sterilizací a poté oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny s jednotkou intenzivní péče, KZ slavnostně otevřela za účasti zástupců vedení Ústeckého kraje 20. března. Nyní začne sloužit 130 tisícům obyvatel spádové oblasti Děčínska nejmoderněji vybavené a pro nemocnici klíčové pracoviště, kterým urgentní příjem bezesporu je.

 

Na urgentní příjem, jehož součástí jsou akutní ambulance pro obory interní lékařství, chirurgie a neurologie, a také poměrně rozsáhlá lůžková část se sedmi lůžky expektačními, dvěma resuscitačními a jedním izolačním, se pacienti dostanou dvojím způsobem. Nová budova děčínské nemocnice má dva oddělené vchody –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ jeden z nich je vyhrazen pro pacienty transportované posádkami zdravotnické záchranné služby, opačná strana budovy je určena pro vstup pacientům, kteří přijdou takzvaně po svých. Z Lužické ulice do ní budou směřovat sanity záchranky, přímo z areálu zdravotnického zařízení budou do pavilonu vstupovat pacienti, kteří dorazí s akutními potížemi po vlastní ose.

Urgentní příjem bude nově fungovat jako hlavní místo vstupu akutních pacientů do nemocnice, a to napříč všemi odbornostmi a bez ohledu na závažnost jejich zdravotního stavu a časovou urgenci ošetření. Jeho základní filozofií bude kromě zlepšení návaznosti mezi přednemocniční neodkladnou péčí a akutní péčí v nemocnici i zajištění dostupnosti všech potřebných vyšetření na jednom místě. Jednoduše se dá říci, že přivede lékaře za pacienty, “ vysvětluje MUDr. Eva Smržová, primářka Oddělení urgentního příjmu Nemocnice Děčín a zároveň koordinátorka tohoto segmentu zdravotní péče v KZ.

„Centrální péče charakteru urgentního příjmu je pro záchranáře velkou výhodou, s pacienty nemusíme pojíždět v nemocnici po jednotlivých ambulancích. A především naše sanity jsou směřovány s pacienty v život ohrožujících stavech na jedno místo, kde je připraven multioborový tým. Šetří to, co je v takových okamžicích nejdůležitější – čas,“ doplňuje za Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje její mluvčí Bc. Prokop Voleník.

KZ otevřela dva nové pavilony s urgentními příjmy – stejné zdravotnické pracoviště jako v Děčíně funguje od 22. dubna i v Chomutově.

Zdroj: www.kzcr.eu

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Zdraví  

 » Kraje  » Ústecký