Na návštěvu jen s ochranou dýchacích cest - Zdraví - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Zdraví

Na návštěvu jen s ochranou dýchacích cest

Na návštěvu jen s ochranou dýchacích cest

6. února 2024, 11.26 | Ústecký kraj – S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci ve výskytu akutních respiračních onemocnění, zejména chřipky, jsou stanovena ve všech nemocnicích Krajské zdravotní a.s. epidemiologická opatření.

 

Návštěvy na lůžkových odděleních budou mít po celou dobu přítomnosti  nasazený ochranný prostředek dýchacích cest jako je rouška nebo respirátor bez výdechového ventilu. Návštěvy hospitalizovaných jsou omezeny na počet maximálně dvou osob u pacienta a návštěva bude umožněna pouze osobám bez známek respiračního onemocnění.

Ve vnitřních prostorách našich zdravotnických zařízení je nutné používat  ochranné prostředky dýchacích cest. KZ děkuje za dodržování uvedených opatření, která jsou ohleduplná nejen k pacientům, ale i k personálu.

Zdroj: www.kzcr.eu

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Zdraví  

 » Kraje  » Ústecký