Dopravnímu podniku byla schválena vertikální spolupráce - Doprava - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Doprava

Dopravnímu podniku byla schválena vertikální spolupráce

Dopravnímu podniku byla schválena vertikální spolupráce

16. prosince 2023, 08.47 | Karlovarský kraj - Rada Karlovarského kraje na svém zasedání dne schválila dlouhodobou smlouvu o vertikální spolupráci mezi Karlovarským krajem, Statutárním městem Karlovy Vary a Dopravním podnikem Karlovy Vary a.s. Tuto spolupráci následně schválila Rada města Karlovy Vary.

 

Výše uvedenými kroky se tak potvrdil avizovaný záměr tohoto kroku a Dopravní podnik Karlovy Vary a.s. tak od 1. 1. 2024 bude následujících 10 let zajišťovat provoz meziměstských autobusových linek v téměř celém Karlovarském kraji. Vertikální spolupráce je naprosto unikátní projekt, který je upravován evropskou legislativou a v České republice je toto první smlouva, která tímto způsobem dovoluje obstarat dopravní obslužnost ve spolupráci právě a výlučně těchto tří subjektů, aniž by k tomu bylo zapotřebí kohokoliv jiného. Jedná se o spolupráci právě mezi Karlovarským krajem, Statutárním městem Karlovy Vary a Dopravním podnikem Karlovy Vary, a tak město i kraj využívají ze sta procent pouze své vlastní zdroje k zabezpečení celokrajské dopravy. Karlovarský kraj zakoupil prostřednictví evropských dotací autobusy Rošero a SOR, kterými budou tyto meziměstské linky zajišťovat cestujícím maximální komfort. Díky této situaci bude   také nově zajištěn jednotný systém odbavení cestujících a nákupu jízdních dokladů na celém území Karlovarského kraje, což opět významně zvyšuje komfort pro cestující. Kromě jiných mnoha pozitiv, přinese vertikální spolupráce také spoustu nových pracovních příležitostí. Tak, aby Dopravní podnik mohl bezproblémově dopravně pokrýt natolik rozsáhlé území, rozroste se od 1. 1. 2024 řádově o dalších 170 zaměstnanců, z nichž bude cca 155 řidičů. Celkem tak bude dopravní podnik zaměstnávat cca 420 zaměstnanců. Dopravní podnik Karlovy Vary je zárukou solidního a finančně stabilního zaměstnavatele, což dokládá již řada ocenění, mezi nejcennější patří opakované získání medailových pozic při ocenění Zaměstnavatele Karlovarského kraje do 500 zaměstnanců. Naším hlavním cílem je vytvořit kolegům silné a kvalitní zázemí, přičemž nabízíme širokou škálu zajímavých zaměstnaneckých benefitů.

 

Zdroj: Jiřina Pousková

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Doprava  

 » Kraje  » Karlovarský