Zastupitelé rozhodli o nové podobě mostu kpt. Bartoše - Doprava - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Doprava

Zastupitelé rozhodli o nové podobě mostu kpt. Bartoše

Zastupitelé rozhodli o nové podobě mostu kpt. Bartoše

2. prosince 2023, 10.20 | Pardubice - Zastupitelé během podpořili investiční záměr týkající se mostu kapitána Bartoše. Ze tří variant se tak rozhodlo o jeho konečné podobě a současně se schválila realizace mostního provizoria společně se stavbou nového mostu.

 

„Autorizovaný inženýr Jan Bursa nám předložil tři varianty, nechal jsem je pověřit renomovanými architekty. Ti se vyjádřili kladně k variantě C, tu poté podpořila také komise pro dopravu. S možnými variantami vzhledu mostu se zastupitelé hlouběji seznámili již na říjnovém semináři a v pondělí téměř jednomyslně schválili,“ uvedl primátor města Jan Nadrchal a ocenil, že zastupitelé tento záměr podpořili. Oproti původnímu návrhu bude nový most širší. „Přihlédli jsme ke stanovisku komise pro dopravu. Na východní straně mostu bude nově stavebně oddělený obousměrný pás pro cyklisty šířky nejméně tři metry a chodník šířky nejméně tři metry, na západní straně vznikne chodník šířky nejméně tři metry. Uvědomujeme si, že stavíme most pro příští generace, proto chceme, aby byl kvalitní a kapacitní pro další rozvoj lokality,“ navázal náměstek Jan Hrabal, jenž má v gesci také dopravu. Délka mostu bude necelých 107 metrů.

Předpokládané náklady na stavbu jsou dle návrhu stavby 320 milionů korun s DPH. „Preferujeme metodu design and build, která má tu výhodu, že můžeme jasněji předvídat cenu i lhůtu pro dokončení celého projektu,“ doplnil Hrabal. V lednu 2024 by mělo dojít k dokončení přípravy zadávací dokumentace, v únoru by pak došlo k zahájení zadávacího řízení a v červnu by se uzavřela smlouva o díle s dodavatelem. V období od července 2024 až do května 2025 by měla probíhat projekční činnost a od května 2025 až do dubna 2027 by mělo dojít k samotné realizaci stavby nového mostu. „Požádali jsme o nezávaznou konzultaci generálního ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury, abychom si ověřili, že námi zvolené postupy jsou v souladu s dotačními podmínkami SFDI. Chceme tak minimalizovat riziko zamítnutí žádosti o dotaci,“ informoval primátor Nadrchal.

O nevyhovujícím stavu mostu kapitána Bartoše se radnice dozvěděla v únoru tohoto roku z výsledků dynamické zkoušky. Na jejím základě došlo k okamžitému omezení provozu na mostě, který spojuje oblast hlavního nádraží a městské části Polabiny. V současné chvíli je zde provoz řízen světelnou signalizací. Klasická MHD nemá na most přístup a jezdí náhradními trasami.

Zdroj: Tiskový úsek města

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Finance  

 » Doprava  

 » Charita  

 » Kraje  » Pardubický