Výsledek prvního kontrolního měření v Milovicích - Krimi - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Krimi

Výsledek prvního kontrolního měření v Milovicích

Výsledek prvního kontrolního měření v Milovicích

1. června 2023, 10.30 | Milovice - Ve vzorcích prvního kontrolního měření ovzduší v milovickém areálu nebyla žádná azbestová vlákna identifikována. Kraj k měření ovzduší v lokalitách, kde docházelo k demolici staveb, přistoupil na základě informací Policie ČR o výskytu eternitových úlomků s obsahem azbestu v okolí. Kraj bude v měření ovzduší pokračovat i v dalších týdnech. Ve vyznačených lokalitách areálu stále platí z důvodu předběžné opatrnosti vstup na vlastní nebezpečí.

 

 

 

V souvislosti se zjištěním Policie ČR ohledně výskytu eternitových úlomků s obsahem azbestu na nevyužívaných pozemcích v lokalitě milovického areálu se kraj zavázal provádět v této lokalitě monitoring ovzduší, aby se vyloučila případná kontaminace azbestem v ovzduší. První kontrolní měření ovzduší v milovickém areálu proběhlo na začátku tohoto týdne. Certifikovaná firma odebírala vzorky v milovickém areálu na místech, kde byla deponována suť z demolic budov a dalších staveb. „Kontrolní odběry proběhly na místech, kde docházelo k manipulacím se sutí, k jejímu drcení, a kde byla suť do roku 2021 skladována. Jedná se mimo jiné o místa, kde Policie ČR prováděla svá šetření. Měření probíhá na různých místech ze čtyř stran proudění větru, tak aby nám výsledky měření mohly dát komplexní informaci,“ uvádí radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák. Odebrané vzorky hodnotila nezávislá laboratoř, která zkoumala přítomnost azbestových vláken. „Laboratoř nám potvrdila, že koncentrace azbestových vláken byla pod limitem měřitelnosti a jejich přítomnost v analyzovaných vzorcích tak nebyla prokázána,“ komentuje výsledky měření radní Lesák. Středočeský kraj bude v odběrech vzorků a jejich analyzování pokračovat i v následujících týdnech.

 

Zdroj: REGIONÁLNÍ NOVINY

Tématické zařazení:

 » Kraje  » Středočeský  

 » Aktuality  

 » Zajímavosti  

 » Kultura  

 » Krimi