Petr Fiala na návštěvě města Dubí - Krimi - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Krimi

Petr Fiala na návštěvě města Dubí

Ikona

28. března 2008, 12.21 | Problémy s kriminalitou, otevření hranic při připojení k Schengenu nebo
krajský paralympijský tým – to byla hlavní témata o kterých diskutoval
náměstek hejtmana Petr Fiala se při své návštěvě v Dubí se starostou
Petrem Pípalem.

 

Problematice snižování kriminality v Dubí věnovali Petr Fiala a starosta
Pípal v diskusi asi největší prostor. Zhruba půlroční snažení vedení města
a městské policie o posílení bezpečnosti a pořádku má výsledky. Z Dubí se
daří vytlačit pouliční prostituci, kterou město neblaze proslulo.
„Opatření, která v Dubí přijali, především důsledné a soustavné kontroly
městské policie se ukázala jako velmi účinná. Starosta Pípal předvedl, že
i v rámci současné legislativy se dá s prostitucí a související často
trestnou činností něco dělat. Myslím, že důslednost vedení města má
výsledky a může sloužit jako dobrý příklad,“ poznamenal Petr Fiala.

      Náměstek hejtmana se zajímal také o dopravní situaci ve městě,
protože v minulosti se Dubí potýkalo s problémy spojenými s
kamionovou dopravou. Intenzita nákladní automobilové dopravy v
poslední době klesá, mimo jiné i díky otevřením dálničního spojení s
Německem. Na tomto trendu nic nezměnilo ani připojení České
republiky k Schengenu. V souvislosti se zrušením hraničního kontrol
informoval starosta Dubí Petra Fialu o snaze města získat budovu na
starém hraničním přechodu na Cínovci. Tu spravuje Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, který ji městu Dubí podle
starosty Pípal nabídl k odkupu za zcela nereálnou cenu. Město proto
požádalo o bezúplatný převod budovy do svého majetku. Pokud by Dubí
objekt získalo, má vedení města zájem vytvořit v těchto prostorách
informační středisko, stálou expozici o historii hornictví na
Cínovci a zázemí pro osadní výbor Cínovce.

   S Petrem Pípalem, který dlouhodobě působí v Tělovýchovné jednotě
zdravotně postižených Nola diskutoval Petr Fiala také o plánovaném
vytvoření krajského paralympijského týmu. „Ustavení týmu a jeho
zapojení do propagace Ústeckého kraje může více přiblížit veřejnosti
problematiku integrace zdravotně postižených do společnosti a pomoci
například s rozvojem sportovních aktivit hendikepované mládeže. Krajská
samospráva by mohla tým podpořit například nákupem vhodného mikrobusu
pro dopravu hendikepovaných sportovců a sportovního vybavení,“ uvedl
Petr Fila. O podpoře pro paralympijský tým by měla Rada Ústeckého kraje
jednat v nejbližší době.

Tématické zařazení:

 » Krimi