Dvacet milionů na záchranu a obnovu památek - Kultura - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Kultura

Dvacet milionů na záchranu a obnovu památek

Dvacet milionů na záchranu a obnovu památek

4. května 2024, 10.49 | Liberecký kraj - Více než 21 milionů korun poskytne letos Liberecký kraj na záchranu a obnovu památek. Stane se tak v rámci stejnojmenného dotačního programu číslo 7.2.

 

Přesná výše částky činí 21 179 343 korun. „Jak dotační program Libereckého kraje, tak i individuální dotace na obnovu památek jsou často zásadním impulzem pro majitele těchto objektů pro zahájení nebo pokračování obnovy. Díky dobrému hospodaření Libereckého kraje jsme mohli posílit dotační program, takže se dostalo na více žadatelů. To je velmi dobrá zpráva pro památky,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

V tomto programu přijal krajský úřad celkem 114 žádostí o dotaci. Podporu obdrží 74 vlastníků památek. Program je určen k zachování a obnově movitých a nemovitých kulturních památek, prohlášených podle zákona na území Libereckého kraje – k restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, prováděných osobami s povolením k restaurování zapsanými v seznamu, který vede Ministerstvo kultury.

Zdroj: Jan Mikulička

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kultura  

 » Finance  

 » Charita  

 » Kraje  » Liberecký