Krajská zdravotní otevřela v litoměřické nemocnici Centrum porodní asistence - Zajímavosti - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Zajímavosti

Krajská zdravotní otevřela v litoměřické nemocnici Centrum porodní asistence

Krajská zdravotní otevřela v litoměřické nemocnici Centrum porodní asistence

16. září 2023, 14.37 | Litoměřice - Centrum porodní asistence otevřela Krajská zdravotní, a.s. (KZ), na Gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Litoměřice. Hosté, mezi nimiž nechyběly i bývalé porodní asistentky a další personál litoměřické porodnice, se s novým projektem 13. září seznámili.

 

Centrum porodní asistence (CPA) tak rozšiřuje nabídku litoměřického gynekologicko-porodnického oddělení v péči o fyziologicky těhotné ženy. Projekt byl zahájen v polovině června za podpory a pomoci zkušených odborníků Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Bulovka – přednosty kliniky prof. MUDr. Michala Zikána, Ph.D., a vedoucího lékaře porodního sálu tamního CPA MUDr. Jana Matěchy, kteří se slavnostního otevření litoměřického CPA rovněž zúčastnili. „Chceme jednoznačně vrátit porodním asistentkám práci, která jim patří. K tomu bylo potřeba připravit celou řadu kroků, aby ji mohli vykonávat. Mimo jiné vytvoření rámce péče v ambulanci, bezpečné péče porodní asistentky o matku a dítě, jak vést rozhovor s těhotnou ženou, jak komunikovat v obtížných situacích či kde je hranice výhradní péče porodní asistentky a kde je již potřeba lékař. Přistoupili jsme k re-designu porodního sálu, kdy v rámci plánovaného malování porodního sálu došlo k jeho kompletnímu přetvoření, ke změně celkového vizuálu, instalaci pracovních linek a částečné obnově mobiliáře. Změnou v nejbližších týdnech projde i ambulantní trakt, kde vzniknou tři nové ambulance a centrální sesterna,“ řekl vedoucí lékař porodních sálů MUDr. Petr Holba. Motem snažení týmu zdravotnických specialistů, jak zdůraznil, je na základě realizace řady projektů vydobýt zpět renomé špičkového pracoviště v regionu. Centrum porodní asistence má potenciál stát se jedním z nejvyhledávanějších v rámci porodnic okresu Litoměřice až k hranicím Prahy a zároveň propojit všechny výhody, které nám nabízí to, že jsme spojeni s Krajskou zdravotní,“ přiblížil ambice litoměřických porodníků MUDr. Petr Holba.

 

Zdroj: REGIONALNI NOVINY

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Zajímavosti  

 » Kultura  

 » Zdraví  

 » Technika  

 » Kraje  » Ústecký