Finanční pobídky jsou nyní nejvyšší v historii - Aktuality - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Aktuality

Finanční pobídky jsou nyní nejvyšší v historii

Finanční pobídky jsou nyní nejvyšší v historii

17. června 2024, 05.59 | Ústecký kraj - Nadační fond Krajské zdravotní (NF KZ), vyhlásil stipendijní program pro akademický rok 2024/2025. Úspěšný projekt již řadu let podporuje formou finančního příspěvku určeného na úhradu nákladů spojených se studiem studenty lékařských fakult, ale také studenty vybraných nelékařských oborů, kteří v budoucnu uzavřou pracovní poměr v Krajské zdravotní.

 

Podporu budoucích zdravotních sester a lékařů, kteří se zaváží pracovat v nemocnicích největšího poskytovatele zdravotní péče v ČR současně nabízí také Ústecký kraj. Spojením stipendií obou poskytovatelů tak vzniká studentům zajímavá finanční pomoc pro období jejich náročného studia. Medici mohou získat až 800 000 korun, budoucí zdravotní sestry dosáhnou až na půl milionu korun.

Společnost Krajská zdravotní, která spravuje sedm nemocnic v Ústeckém kraji, chce získat nové lékaře a zdravotní sestry prostřednictvím stipendií. Studenti medicíny mohou od NF KZ získat až 300 tisíc korun, budoucí zdravotní sestry až 250 000 korun, pokud se zaváží k výkonu povolání v některé z nemocnic Krajské zdravotní po dobu minimálně tří let. Stipendijní program pro akademický rok 2024/2025 podpořilo představenstvo Krajské zdravotní pro studenty čtvrtých a vyšších ročníků vysokoškolského prezenčního studia v oborech lékař a farmaceut. Pro studenty prvních a vyšších ročníků vysokoškolského studia také v oborech všeobecná sestra, radiologický asistent a zdravotnický záchranář, dále pro studenty čtvrtého a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oborech psycholog a logoped a konečně pro studenty třetích a vyšších ročníků středoškolského studia v oboru praktická sestra – zdravotnický asistent. Stipendijní programy fungují úspěšně již od roku 2009.

Podpořit budoucí lékaře a sestry, kteří se zaváží pracovat ve vybraných nemocnicích v regionu, tedy i v nemocnicích Krajské zdravotní, se rozhodl také Ústecký kraj. Například studenti medicíny mohou, letos poprvé, dostat stipendia i zpětně na studium od 2. ročníku studia – za celou dobu studia tak mohou od kraje získat až 500 000 korun. Stejně tak všeobecné sestry, které dosáhnou až na 250 000 korun. Přihlásit se přitom mohou o stipendium kdykoliv v průběhu roku. „Doposud to fungovalo tak, že student, který si zažádal například až v pátém ročníku, obdržel stipendium jen za pátý a šestý ročník. Nyní, pokud se medik zaváže, že bude pracovat u nás v kraji po ukončení studia a zažádá si o stipendium v pátém nebo i šestém ročníku, započítáme mu i ty roky předchozí, pokud o to bude stát. Podobně to platí pro sestry a další obory“ vysvětluje Ing. Radim Laibl, radní pro oblast zdravotnictví.

Během akademického roku 2023/2024 se do stipendijního programu NF KZ přihlásilo 69 studentů. Pro akademický rok 2024/2025 se mohou studenti hlásit do 20. 10. 2024.

Zdroj: www.kucr.eu

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Zdraví  

 » Finance  

 » Charita  

 » Kraje  » Ústecký