Klatovské muzeum otevřelo novou expozici - Aktuality - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Aktuality

Klatovské muzeum otevřelo novou expozici

Klatovské muzeum otevřelo novou expozici

11. června 2024, 10.34 | Klatovy - Zcela novou, atraktivní expozici dostalo Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, které je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje. Po tříletém úsilí odborných pracovníků byly moderní prostory minulý týden slavnostně představeny a přináší zcela jiný zážitek, než na který byly návštěvníci dosud zvyklí.

 

V hlavní budově klatovského muzea byly v minulosti zpřístupněny již tři stálé muzejní expozice. První z nich byla otevřena v letech 1907–1944, druhá slavnostně odstartovala v roce 1951 a byla uzavřena v roce 1971 z havarijních důvodů budovy. Poslední expozice, veřejnosti přístupná v letech 1996–2016, byla nyní nahrazena zcela novou a moderní stálou expozicí, která je výsledkem několikaleté práce kolektivu odborných pracovníků. O tu odborní pracovníci usilovali od roku 2017. Finanční prostředky z Programu Evropské unie IROP se podařilo získat v roce 2020. Projekt Nové stálé expozice se zaměřil na celkovou obnovu výtvarného a prostorového řešení expozice v hlavní budově muzea. Součástí projektu bylo také restaurátorské a konzervátorské ošetření vybraných sbírkových předmětů, výroba a instalace výstavního nábytku a expozičních prvků, jakož i monitorování klimatických podmínek depozitárního uložení sbírkových předmětů. Cílem projektu bylo zefektivnění prezentace muzejních sbírek za použití nových moderních technologií, jako jsou audiovizuální prezentace a mobilní aplikace. Dále také rozšíření podmínek pro doprovodné programy včetně přednášek, divadelních vystoupení a koncertů.          

Zdroj: Bc. Patrik Pátek

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kultura  

 » Kraje  » Plzeňský