Na vodní elektrárnu Střekov zavítalo sedm set návštěvníků - Aktuality - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Aktuality

Na vodní elektrárnu Střekov zavítalo sedm set návštěvníků

Na vodní elektrárnu Střekov zavítalo sedm set návštěvníků

26. března 2024, 10.33 | Ústí nad Labem – Prohlídku vodní elektrárny Střekov, kterou na řece Labi provozuje Skupina ČEZ, si v rámci dne otevřených dveří u příležitosti Světového dne vody nenechali ujít 702 návštěvníci. Někteří z obdivovatelů tohoto vodního díla přišli či přijeli dokonce již poněkolikáté. Další pak proto, že jako vyznavače industriální turistiky je zajímají dosud funkční technické památky, nebo i ze zvědavosti, protože jim o vodní elektrárně někdo vyprávěl. Na všechny přitom čekala zhruba půlhodinová exkurze po vnitřních a venkovních prostorách elektrárny.

 

Jednotlivé exkurze během dne otevřených dveří proběhly vždy podle za řadu let osvědčeného scénáře. Nejdříve se zájemci seznámí s historií vodní elektrárny Střekov, a to jak prostřednictvím průvodců, tak i fotografií rozvěšených ve vstupní chodbě velína, odkud lze podle potřeby celou elektrárnu ovládat. Následně si všichni prohlédli strojovnu s průřezovým pohledem do jednotlivých poschodí každého ze tří soustrojí. Stroj na čištění jemných česlic či rozvodna, z níž je po transformaci vyváděn výkon do distribuční sítě pak byly součástí venkovní komentované prohlídky. Další fungování Střekova v éře decentralizované a dekarbonizované energetiky si vyžádá investice do zvýšení spolehlivosti a účinnosti všech tří soustrojí. Většina jejich hlavních prvků bude při modernizacích vyměněna. Týká se to turbíny a její regulace, rotoru a statoru generátoru, ovládací hydrauliky nebo řídicího systému.

„Měnící se evropská a česká energetika bude klást ještě vyšší nároky na spolehlivé elektrárny schopné najet na plný výkon za několik desítek vteřin. A právě do této kategorie patří vodní zdroje. Proto jsme v uplynulých 15 letech investovali přes 4,5 miliardy korun do modernizace více než 20 vodních elektráren všech typů. To nám umožnilo navýšit výrobu bezemisní elektřiny z vody o desítky milionů kWh ročně a pokrýt spotřebu dalších tisícovek domácností. Pro následující roky připravujeme modernizace dalších elektráren všech typů, v nejbližší době to bude nejen Střekov, ale i Štěchovice, Orlík, Dalešice nebo Dlouhé stráně,“ říká člen představenstva a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika Jan Kalina. VE Střekov zahájila svůj provoz v roce 1936 a její instalovaný výkon činí 19,5 MW.  Bezemisní energii z vody tu vyrábí trojice vertikálních Kaplanových turbín. Ročně dodá do sítě tolik elektřiny, kolik by stačilo k pokrytí spotřeby asi 25 - 27 tisíc domácností (výroba je odvislá od stavu výšky vodní hladiny v průběhu roku), tedy například měst Litvínova nebo Litoměřic. 

Zdroj: Mgr. Ota Schnepp

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Technika  

 » Více  » Ekologie  

 » Kraje  » Ústecký