Bude sloužit k oddechu a rekreaci v přírodě - Aktuality - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Aktuality

Bude sloužit k oddechu a rekreaci v přírodě

Bude sloužit k oddechu a rekreaci v přírodě

21. března 2024, 04.24 | Hradec Králové - Město podpoří projekt Central parku na Moravském Předměstí. Jedná se o území severně od Husovy ulice a ulice Zámeček na Novém Hradci Králové, jehož součástí je zelený klín mezi Třebší a Moravským Předměstím. Právě tato rozsáhlá lokalita by v budoucnu měla sloužit veřejnosti k oddechu, rekreaci a pobytu v přírodě. To dokládá i memorandum, jehož cílem je udržet ve městě co nejvíce funkčních zelených ploch a dbát na ochranu životního prostředí. Právě podepsání memoranda mezi městem a Komitétem pro založení a podporu Central parku podpořili na svém včerejším jednání radní města. Finální slovo ale budou mít hradečtí zastupitelé.

 

"Central park na svých 84 hektarech mezi Třebší a Moravským Předměstím lze považovat za dosud poměrně podceňovaný prostor, jehož potenciál byl dosud přehlížen. Přitom nabízí řadu příležitostí a to nejen pro nejhustěji obydlenou část Hradce i celého kraje. Proto vedení města jeho rozvoj nesmí podcenit. Nejde ale jen o místo, kde tisíce Hradečáků mohou trávit volný čas. Jeho skutečný význam spočívá v adaptaci na klimatické změny. Díky jedinečné schopnosti regulovat hydrologický cyklus přirozeně zmírňuje extrémy, jako jsou sucho a povodně. Jeho součástí je lesopark, který harmonicky spojuje prvky původního lesa s parkovou úpravou. Aby Central park mohl i nadále sloužit nejen jako rekreační prostor, ale také jako klíčový prvek v naší strategii pro zelenější a odolnější město, je nezbytné provést cílená opatření pro jeho ochranu a podporu. Tím zajistíme, že bude pokračovat ve své životně důležité funkci, která přispívá k odolnosti našeho města vůči klimatickým výzvám, popisuje náměstek primátorky pro oblast rozvoje města Lukáš Řádek. Za tímto účelem proto město s Komitétem pro založení a podporu Central parku plánuje podepsat memorandum.

Obě strany se v memorandu zavazují k rozvoji daného území. „Z pohledu města by mělo jít o administrativní, průzkumné a projekční činnosti. Komitét by měl zajistit spolupráci na rozvoji území nejen s vlastníky dotčených pozemků, ale s obyvateli našeho města. Naším společným cílem je vytvořit perspektivní přírodní prostor pro další generace, který bude v souladu s územním plánem nezastavěným a přírodě blízkým zázemím sídliště a města,“ uvádí náměstek primátorky pro oblast územního plánování a životního prostředí Adam Záruba. Znění memoranda na svém včerejším jednání podpořili radní města. Na svém zasedání koncem dubna jej ale budou ještě schvalovat hradečtí zastupitelé.

 

Zdroj: Mgr. Kateřina Rohlíčková

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Více  » Ekologie  

 » Kraje  » Královéhradecký