Město čelí nevhodnému nakládání s odpadem - Aktuality - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Aktuality

Město čelí nevhodnému nakládání s odpadem

Město čelí nevhodnému nakládání s odpadem

18. března 2024, 11.00 | Pardubice - Jednotlivé městské obvody města Pardubic upozorňují na stále narůstající problém s nepatřičným odhazováním velkého odpadu v oblasti veřejných popelnic. Místo toho, aby občané využívali dostupné sběrné dvory pro likvidaci velkých předmětů, dochází k častému odhazování nábytku, koberců a dalšího velkého odpadu přímo k popelnicím.

 

„Nesprávné třídění a hromadění odpadu podél popelnic je problém, který jako město samozřejmě registrujeme. Dlouhodobě se aktivně snažíme třídění odpadu co nejvíce usnadňovat doplňováním dalších kontejnerů do již existujících kontejnerových stání nebo vyhledáváním vhodných míst k založení zcela nových kontejnerových stání v lokalitách, kde chybí nebo jsou nedostatečné. Nebo teď například ve Svítkově a v Popkovicích spouštíme pilotní projekt door to door, nicméně v případě velkých kusů nábytku a oblečení platí, že patří na sběrný dvůr a těch máme v Pardubicích hned devět,“ informovala o problému náměstkyně primátora zodpovědná za životní prostředí Jiřina Klčová.

Tento nevhodný způsob likvidace odpadu představuje vážný problém nejen z hlediska estetiky a veřejného pořádku, ale i z hlediska životního prostředí a bezpečnosti. Velké předměty odložené kolem popelnic nejen že znehodnocují vzhled města, ale mohou také přitahovat nežádoucí zvěř, vytvářet potenciální ohniska kontaminace a způsobovat překážky pro chodce a vozidla. „Nepořádek kolem kontejnerů na komunální odpad se bohužel týká naprosté většiny stanovišť po celém městě. Část občanů si možná dosud mylně myslí, že tato místa slouží i k odkládání velkoobjemového odpadu jako je nábytek, koberce, pneumatiky, lednice či pračky. U některých je to ale obyčejná lenost a neochota odvézt tento odpad do separačních dvorů, kde ho občané Pardubic mohou odložit zcela zdarma. Přimlouval bych se za to, aby jednotlivé separační dvory byly otevřeny více dnů v týdnu a provozní doba se ve všední dny prodloužila až do 18. hodiny,“ okomentoval problematiku nevhodného odhazování odpadu starosta městského obvodu Pardubice II Radek Hejný a doplnil, že boj proti černým skládkám u kontejnerových ohrádek není jednoduchý a řešením by byla instalace kamer městské policie.  „Ve městě provozujeme celkem devět separačních dvorů: Svítkov, Dražkovice, Hůrka, Nemošice, Pardubičky, Rosice nad Labem, Ohrazenice, Na Staré poště a v Polabinách v Lonkově ulici. Od pondělí do soboty je každý den otevřeno hned několik z nich.

Zdroj: Tiskový úsek

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Více  » Ekologie  

 » Kraje  » Pardubický