Pavilon pro matku a dítě v Děčíně má zelenou - Aktuality - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Aktuality

Pavilon pro matku a dítě v Děčíně má zelenou

Pavilon pro matku a dítě v Děčíně má zelenou

9. prosince 2023, 10.29 | Děčín - Poklepem na základní kámen nového Pavilonu matka a dítě zahájila 8. prosince Krajská zdravotní (KZ) druhou etapu dostavby areálu Nemocnice Děčín.

 

„Vybudování pavilonu péče o matku a dítě bude dalším krokem ke zkvalitnění zdravotní péče v jednom ze základních medicínských oborů, a to nejen pro samotné město Děčín, ale i celou spádovou oblast včetně oblasti Šluknovského výběžku. Obyvatelé zdejšího regionu na něj dlouho čekali. Rád bych poděkoval všem, kdo se na přípravě tohoto projektu podíleli, především pak týmu Krajské zdravotní a řediteli děčínské nemocnice,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller. 

„Krajská zdravotní finišuje s dokončením dosud největšího projektu ve své šestnáctileté historii – výstavbou nových pavilonů ve svých nemocnicích v Ústí nad Labem, Chomutově a Děčíně. A právě v Děčíně začíná psát další kapitolu v naplňování generelu, výhledu dlouhodobého rozvoje svých nemocnic, kde vznikne další pavilon, který umožní významný kvalitativní posun péče v porodnictví v nejsevernější části Ústeckého kraje. Děkuji Ústeckému kraji za jeho zásadní finanční podporu při naplňování vizí a cílů Krajské zdravotní,“ zdůraznil předseda představenstva KZ Ondřej Štěrba. „Jsem rád, že se Krajské zdravotní daří postupně obnovovat nemocnice ve svém portfoliu. V Děčíně vedle nového pavilonu pro urgentní příjem, operační sály, sterilizaci a jednotky intenzivní péče, s jehož zprovozněním počítáme od dubna příštího roku, stojíme na začátku další stavby, která významně posune kvalitu porodnictví na Děčínsku a zároveň poskytne nové prostory pro další důležité pracoviště, hemodialyzační středisko,“ řekl Petr Malý, generální ředitel KZ.

Nový objekt gynekologicko-porodnického oddělení vznikne na místě stávající nevyužívané budovy bývalého dětského pavilonu. Zahrnovat bude porodnici, oddělení šestinedělí, lůžkové oddělení gynekologie včetně zákrokového sálu a hemodialyzační středisko. Výstavba nového pavilonu s cenou díla dle veřejné zakázky 477 572 236 Kč včetně DPH bude probíhat od ledna 2024. Hotovo by mělo být do konce roku 2025. Akce je financována z investiční podpory SOHZ (služby obecného hospodářského zájmu) od Ústeckého kraje

Zdroj: Krajská zdravotní, a.s.

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Zdraví  

 » Finance  

 » Charita  

 » Kraje  » Ústecký