V Senátu se diskutovalo o podpoře dlouhodobého dárcovství - Aktuality - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Aktuality

V Senátu se diskutovalo o podpoře dlouhodobého dárcovství

V Senátu se diskutovalo o podpoře dlouhodobého dárcovství

29. listopadu 2023, 05.15 | Praha - V Hlavní sále Valdštejnského paláce se pod záštitou místopředsedkyně Jitky Seitlové konal 13. ročník Dárcovského summitu. Letošním tématem bylo – Odvaha k odpovědnosti, udržitelnosti a filantropie. Na akci budou znovu zveřejněna unikátní data v oblasti dárcovství v České republice, které každoročně sleduje Fórum dárců.

 

Nevládní organizace jsou významným prvkem občanské společnosti a jen v posledních letech se nám potvrdilo, že pomáhat druhým je silná vlastnost Čechů, která, jak věřím, ani v nadcházejících letech nezmizí,“ říká místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová. Ve srovnání s předchozími roky zaznamenalo nyní 42 % neziskových organizací pokles darů od firem či jednotlivců, které pro většinu představují hlavní zdroje jejich financování.  Téměř třetina z nich se potýká s poklesem hodnoty darů ze strany jednotlivců a stejné procento organizací reportuje pokles firemních finančních prostředků. Vlivem současné situace také v Česku přibývá lidí, kteří na dobročinné účely přispívají méně než v předchozích letech a třetina z nich navíc očekává, že v roce následujícím budou darovat méně než v tom letošním.

 „Lidé se v současnosti bojí, že nebudou moci darovat, o to více je proto důležité dlouhodobé dárcovství, které významně podporuje stabilitu veřejně prospěšného sektoru,“ říká Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců a doplňuje: „Z našeho každoročního průzkumu je ale patrné, že mladí čeští dárci mají o pravidelné dlouhodobé dárcovství zájem a v současnosti darují na veřejně prospěšné aktivity více než v minulosti.“ Z aktuálních dat také vyplývá, že narostla důvěra ve veřejně prospěšné aktivity – v současné době neziskovým organizacím důvěřují téměř dvě třetiny Čechů (62 %). Z nejnovějšího průzkumu Fóra dárců vychází, že lidé darují nejčastěji online platebními metodami, za poslední rok je viditelný nárůst o 10 %, což je v rámci pravidelného dárcovství důležité zjištění, neboť nejhojněji využívaným nástrojem pro opakované darování na měsíční bázi (nebo i častěji) je bankovní převod a pro pravidelné darování jej využívá každý desátý dárce. Oproti předchozímu roku se o 10 % zvýšil také podíl lidí (aktuálně 76 %), kteří považují podporu veřejně prospěšného sektoru za důležitou součást firemních aktivit a od firem pak očekávají, že budou do veřejně prospěšných projektů pravidelně investovat. Zájem o podporu charity se ale zvyšuje i uvnitř firem, kdy se celkem třetina zaměstnanců (33 %) do veřejně prospěšných aktivit pořádaných zaměstnavatelem aktivně zapojuje.

Zdroj: Senát PČR

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Politika  

 » Finance  

 » Charita  

 » Kraje  » Praha