V Ústí se diskutovalo o (nejen) severočeském vodárenství - Aktuality - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Aktuality

V Ústí se diskutovalo o (nejen) severočeském vodárenství

V Ústí se diskutovalo o (nejen) severočeském vodárenství

18. září 2023, 12.39 | Ústí nad Labem - Odborná vodohospodářská konference, která se konala 14. září v Domě kultury v Ústí nad Labem, nabídla představitelům měst a obcí na severu Čech možnost dozvědět se něco víc o vodárenství
a souvisejících oblastech. Více než 200 starostů a odborných pracovníků městských a obecních úřadů si mohlo vyslechnout nejen odborné přednášky, ale osobně diskutovat a setkat se tváří v tvář s lidmi, kteří jsou jejich partnery při plánování a realizaci investic do vodohospodářské infrastruktury.

 

 Na konferenci zazněly přednášky z oblasti úpravy a zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod i zavádění moderních technologií v oboru. Přednášejícími byli manažeři a specialisté ze společností skupiny Severočeská voda. Konference se zúčastnili také zástupci institucí, které se vodárenstvím zabývají: ředitel odboru hlavního regulátora a vrchního dohledu sektoru vodovodů a kanalizací ministerstva zemědělství Radek Hospodka, předseda Svazu vodního hospodářství ČR Petr Kubala, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Vilém Žák a místopředseda výboru Asociace pro vodu ČR Jiří Paul. Tito hosté nepronesli jen zdvořilostní zdravice, ale připravili pro posluchače zajímavé přednášky týkající se zdrojů vody, vodárenské legislativy a dalších aktuálních otázek.

„Konference nebyla jen jakýmsi vrcholem letošních oslav třicátého výročí vzniku Severočeské vodárenské společnosti a Severočeských vodovodů a kanalizací,“ dodává předseda představenstev obou společností Tomáš Indra. „Šlo především o nabídku navázání užších kontaktů mezi zástupci obcí, aby se osobně poznali a aby jejich vzájemná komunikace byla efektivní.“

 

Zdroj: REGIONALNI NOVINY

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Zajímavosti  

 » Technika  

 » Kraje  » Ústecký