Symbolický návrat domů - Válka - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Válka

Symbolický návrat domů

Symbolický návrat domů

1. října 2023, 13.45 | Liberec - Venkovní panelovou výstavu nazvanou Návrat domů: liberecké oběti holocaustu uchystaly u příležitosti 85. výročí událostí spojených s Křišťálovou nocí Krajská vědecká knihovna ve spolupráci s Židovskou obcí Liberec a katedrou historie fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Vernisáž se bude konat ve středu 4. října od 17 hodin před budovou knihovny. Na vernisáž naváže přednáška dvou historiků: autorky výstavy Kateřiny Portmann a Tomáše Petrů spojená s diskuzí ve velkém sále od 17:30 hodin.

 

Cílem výstavy je vrátit do paměti města několik z těch, kteří museli Liberec nuceně opustit a jejichž životy zásadním a často nezvratným způsobem holocaust zasáhl. „Míra brutality, která holocaustu dominuje, sebou nese jednoznačnou snahu nacistického režimu dehumanizovat své oběti. Z lidí se stávala čísla, čímž ztráceli svou individualitu, osobitost a důstojnost. Jejich příběhy měly trvale zmizet z „paměti lidské civilizace“. V případě Liberce byl proces zapomínání velmi rychlý. Do města se po konci druhé světové války vrátil a trvale zůstal pouhý zlomek původní židovské komunity. Naší snahou je, aby se z „nechtěných“ stali „chtění“ a proces dehumanizace obětí holocaustu byl alespoň symbolicky zastaven a dotyčným navrácena jejich identita, neboť jak je psáno v Talmudu – člověk je zapomenut pouze tehdy, když je zapomenuto jeho jméno,“ uvádí Kateřina Portmann, autorka výstavy.  Expozice bude instalovaná na výstavních panelech v prostoru před knihovnou, ke zhlédnutí bude od 4. řína do 30. listopadu. 

Zdroj: Krajská vědecká knihovna Liberec

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Zajímavosti  

 » Kultura  

 » Válka  

 » Technika  

 » Kraje  » Liberecký