Komentář Radomila Doležala k vývoji zahraničního obchodu - Olomoucký - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Olomoucký

Komentář Radomila Doležala k vývoji zahraničního obchodu

Komentář Radomila Doležala k vývoji zahraničního obchodu

9. ledna 2024, 11.05 | „Statistiky zahraničního obchodu za měsíc listopad ukazují meziroční pokles vývozu o 2,6 %, meziměsíčně je to pak o 1,4 %. Po mírně kladném výsledku v říjnu se vývoz v listopadu opět vrací do záporných čísel a pokles vývozu se projevil ve většině odvětví.

 

Mezi nejvíce rostoucí položky vývozu patřily motorová vozidla a ostatní dopravní prostředky, které ovšem nedokázaly vyrovnat pokles vývozu ve většině odvětví. V listopadu se export meziročně nejvíce zvýšil do zemí, jako je Japonsko a Indonésie, které mají ovšem výrazně nižší podíl na vývozu oproti Německu. Naopak pozorujeme mírný meziroční pokles exportu na sousední trhy, jako je Německo nebo Slovensko, výrazný pokles je u Rakouska," říká Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade a dodává: 

„Letos máme pro české exportéry připravenou řadu akcí, už v únoru mohou konzultovat své exportní plány na tradičním Meeting Pointu CzechTrade v Praze. V návaznosti na naši strategii se ještě více zaměříme na přesně vydefinované perspektivní sektory, které jsme stanovili na základě identifikovaných příležitostí v zahraničí a potenciálu domácích firem. Kromě tradičních sektorů podpoříme startupy a vysoce inovativní firmy, a to například dalším rozvojem projektů, jako je City For The Future nebo Exportní aliance. Stávající aliance, včetně nejnovější Bound by Jewellery, která podporuje internacionalizaci českého šperkařského designu, plánujeme doplňovat o další, nabízí se oblast obnovitelných zdrojů. Kromě toho zahájíme provoz celkem čtyř nových zahraničních kanceláří, mimo jiné i v japonské Ósace.“

Zdroj: Simona Vondrová

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Praha  

 » Kraje  » Středočeský  

 » Kraje  » Liberecký  

 » Kraje  » Ústecký  

 » Kraje  » Karlovarský  

 » Kraje  » Plzeňský  

 » Kraje  » Jihočeský  

 » Kraje  » Vysočina  

 » Kraje  » Jihomoravský  

 » Kraje  » Zlínský  

 » Kraje  » Moravskoslezský  

 » Kraje  » Olomoucký  

 » Kraje  » Pardubický  

 » Kraje  » Královéhradecký