Marek Zeman: STOP Green Deal ! - Zlínský - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Zlínský

Marek Zeman: STOP Green Deal !

Marek Zeman: STOP Green Deal !

20. května 2024, 10.04 | MUDr. Marek Zeman, MBA je místopředsedou strany PRO a kandidátem do Evropského parlamentu.

 

Proč vy se jako lékař vůbec zabýváte problematikou Green Dealu čili opatřeními souvisejícími s bojem proti klimatickým změnám? Jste snad klimatolog?

Ne, nejsem, ale jsem lékař a na lékařské fakultě jsem absolvoval zkoušku z biologie a biochemie. Zvláště ta druhá patřila k nejtěžším z celého studia. Takže něco vím o fotosyntéze, produkci O2 rostlinami a také produkci CO2 faunou i florou. A také vím, že planeta Země má v atmosféře vrstvu chránící povrch Země před vychladnutím, které by znamenalo konec takřka veškerého života na zemi. To souvisí mimo jiné s činností tzv. skleníkových plynů, které brání tomu, aby veškeré teplo, které k nám přichází prostřednictvím slunečního záření, se od povrchu Země odrazilo zpět do vesmíru. Tj. činnost skleníkových plynů včetně CO2 je v tomto smyslu nenahraditelná a pozitivní.

Takže podle vás boj proti klimatickým změnám prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů nemá smysl? Popíráte klimatické změny a tvrzení řady vědců a například Mezivládního panelu OSN, že především člověk a člověkem produkované skleníkové plyny-CO2, metan, freony, N20 mají zásadní vliv na stávající klimatické změny, které vedou k oteplování planety, tání ledovců a k velmi rozsáhlým změnám podnebí?

Klimatické změny byly, jsou a budou. Například za Karla IV. bylo v Evropě tak teplo, že oslavy vánočních svátků a Nového roku se konaly na císařském dvoře za slunného počasí venku pod širým nebem a úroda i v našich klimatických  šířkách, pokud se zavlažovalo, byla dvakrát za rok. Samozřejmě byla i chladná období s velmi chudou úrodou- jako ze Třicetileté války. A tehdy industrializace - tedy vliv člověka na tyto změny - nebyl vůbec žádný. Klimatické změny jako takové, jsou ovlivňovány řadou procesů, které se navzájem potencují, které nemáme dostatečně probádány a neumíme kvantifikovat jejich vzájemný vliv. Jde třeba o sklon zemské osy vůči Slunci, vliv dalších vesmírných těles na mořské proudy, sluneční erupce, činnost sopek, atd. A skleníkové plyny jsou jen součástí těchto dějů, které bezpochyby probíhaly v cyklech před miliardami let.

Ale je pravdou, že v posledních dvou stech letech narůstá procentuální podíl CO2 a dalších člověkem produkovaných skleníkových plynů (viz výše) v atmosféře? A také, že to je způsobeno industriální činností člověka?

Vliv člověka (nepřeceňujme se) na produkci C02 jako skleníkového  je zhruba 3,5%, možná o trochu větší. Ostatní produkce CO2 jde na vrub mořím a oceánům (především zooplankton, ale i fytoplankton mimo fotosyntézu), fauně i floře (opět mimo čas fotosyntézy), procesům tlení, půdním procesům. A navíc hlavní složkou a to až ze 60-70% skleníkových plynů jsou vodní páry stoupající z moří a oceánů. Z těchto čísel vyplývá, že člověkem produkované skleníkové plyny nejsou v celkovém procesu jejich vlivu na klimatické změny zásadní a dost možná skleníkové plyny ani žádnou zásadnější roli v klima-tických změnách nemají.

Takže všichni zastánci vlivu člověka na klimatické změny včetně vědců a velkých institucí jako OSN se dle vás mýlí?

Ano, ale jsou i skupiny vědců, mezi nimiž jsou i nositelé Nobelovy ceny, které podepsaly Klimatickou deklaraci, jež výše uvedené člověkem „zaviněné“ změny klimatu odmítá. Signatářů této deklarace je již více než osmnáct set. Někteří dokonce tuto teorii o vlivu člověka na klimatické změny a na ní nava-zující opatření (jako Green Deal) pokládají za největší podvod v dějinách lidstva.

Zdroj: Volby do EP, zadavatel strana PRO

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Politika  

 » Kraje  » Praha  

 » Kraje  » Středočeský  

 » Kraje  » Liberecký  

 » Kraje  » Ústecký  

 » Kraje  » Karlovarský  

 » Kraje  » Plzeňský  

 » Kraje  » Jihočeský  

 » Kraje  » Vysočina  

 » Kraje  » Jihomoravský  

 » Kraje  » Zlínský  

 » Kraje  » Moravskoslezský  

 » Kraje  » Olomoucký  

 » Kraje  » Pardubický  

 » Kraje  » Královéhradecký  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření