Doručování zboží napříč Českou republikou má svá specifika - Jihomoravský - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Jihomoravský

Doručování zboží napříč Českou republikou má svá specifika

Doručování zboží napříč Českou republikou má svá specifika

3. května 2024, 10.12 | Česká republika – Společnost Bevy.city, která zajišťuje rozvoz zásilek pro desítky firem v rámci České republiky, a zároveň pomáhá vykrývat logistické špičky pro největší hráče na trhu, shrnuje své poznatky z doručování napříč republikou. Největší zájem o doručení zboží na adresu je v centrech velkých měst, váhavě se k doručování staví v Karlových Varech, Ústí, ale například i Českých Budějovicích nebo Plzni.

 

Online nákupy a jejich následné doručení domů nebo do kanceláře je trendem již několik posledních let, navíc akcelerovaným během období pandemie koronaviru. Stále však existují oblasti, kde je nárůst tzv. last-mile delivery, tedy doručování zboží koncovým zákazníkům, velmi pomalý. Jedná se typicky o pohraniční oblasti sousedící s Německem, především Ústecký a Karlovarský kraj. Je to dáno jednak slabší kupní sílou v oblasti, ale i dostupností oblíbených německých obchodů a konzervativnější mentalitou. „Vedle očekávaných výsledků nás některá města, kde jsme v rámci rozšiřování do regionů začali působit, velmi překvapila. Příkladem jsou České Budějovice, kde by vzhledem k počtu obyvatel i jejich ekonomickému rozvrstvení kupní síla být měla, ale zájem o rozvozy není příliš velký. Podobně konzervativní, co se týče nárůstu doručování, je i Plzeň, přestože vysoké procento místních obyvatel dojíždí za prací do Prahy,“ vysvětluje Ladislav Janckulík, zakladatel logistického start-upu Bevy.city. Mezi nejprogresivnější oblasti, co se týče obliby doručování, pak patří hlavní město Praha, dále Brno, ale i Ostrava, a z méně očividných měst také Liberec a okolí, kde je dvakrát více objednávek než ve výše zmíněné Plzni.

Největší koncentrace lidí, kteří využívají doručování zboží a potravin, je v centrech měst. Velký potenciál ale vidíme i v přilehlých vesnicích, kam se z měst stěhují movitější klienti. Během posledního čtvrt roku jsme už dvakrát rozšířili rozvozové zóny, konkrétně kolem Prahy, Brna, Plzně a Zlína. Chceme tak produkty našich obchodních partnerů zpřístupnit většímu počtu potenciálních zákazníků,“ doplňuje Ladislav Janckulík, z logistického start-upu Bevy.city.

 

Zdroj: Lucie Bolková

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Praha  

 » Kraje  » Středočeský  

 » Kraje  » Liberecký  

 » Kraje  » Karlovarský  

 » Kraje  » Plzeňský  

 » Kraje  » Jihočeský  

 » Kraje  » Vysočina  

 » Kraje  » Jihomoravský  

 » Kraje  » Zlínský  

 » Kraje  » Moravskoslezský  

 » Kraje  » Olomoucký  

 » Kraje  » Pardubický  

 » Kraje  » Královéhradecký  

 » Kraje  » Ústecký