Zemřel zakladatel ABC a významný tvůrce komiksů Vlastislav Toman - Plzeňský - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Plzeňský

Zemřel zakladatel ABC a významný tvůrce komiksů Vlastislav Toman

Zdroj: youtube.com

12. května 2022, 10.06 | 11. května zemřel ve věku dvaadevadesáti let novinář, autor dobrodružných knih a scénárista komiksů Vlastislav Toman. Jeho jméno je nerozlučně spojeno s časopisem ABC, do něhož přispíval a byl jeho dlouholetým šéfredaktorem.

 

 

Vlastislav Toman se narodil 17. července 1929 Plzeň. Zde také vystudoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou, kterou dokončil až po válce, během které byl totálně nasazen. Jak sám říkal, zájem o elektrotechniku v něm vzbudila četba románů Jula Verna a J. M. Trosky. Později však dal přednost novinařině, protože práce konstruktéra nenaplňovala jeho představy.

 

Začínal jako redaktor Mladé fronty a později pracoval jako kulturní redaktor časopisu pro mládež Rudá zástava. Na podzim roku 1956 pomáhal zakládat časopis ABC, který začal vycházet následující rok. Právě Vlastislav Toman tehdy přišel s názvem ABC mladých techniků a přírodovědců, pod nímž se časopis vycházel více než třicet let. Už v prvním čísle ABC, které mělo třicet dva stran a náklad padesát tisíc kusů, se objevil komiks, jehož autorem byl Toman. Roku 1959 se ujal po Janu Čeřovském funkce hlavního redaktora ABC, jíž zastával až do roku 1991 (tedy po dobu dvaatřiceti let), kdy odešel do důchodu. ABC se za jeho působení stalo nejčtenějším časopisem pro mládež a jeho náklad neustále rostl, až dosáhl v roce 1989 počtu 310 000 kusů.

 

Zde také vycházely komiksy, na kterých se Toman jako scénárista hlavní měrou podílel, mj. Příhody Malého boha, Příchod bohů, Kruanova dobrodružství, Strážci, Příběhy psané střelným prachem, Prázdniny s Marťany, Planeta Xindlu, Šroťák a další. Vlastislav Toman na svých komiksech spolupracoval s mnoha ilustrátory, třeba Libuší Kovaříkovou, Františkem Kobíkem nebo Karel Jeriem. Za přednost komiksového seriálu Toman považoval přímý kontakt s čtenářem a možnost průběžně pracovat s dějem a případně ho měnit. Považoval za inspirující spojit představu scénáristy s tvorbou ilustrátora. Díky tomu se podle něj stává komiks svébytným žánrem.

 

Za svou autorskou činnost byl Vlastislav Toman oceněn v anketě Aeronautilus titulem Velmistr žánru a získal Ceny Akademie science fiction, fantasy a hororu. Stal se rovněž držitelem výroční komiksové ceny Muriel.

 

Zdenek Zazdil

 

Tématické zařazení:

 » Kraje  » Plzeňský  

 » Kultura