Dostavba okruhu, vodárna a tramvajová trať jsou prioritami Plzně - Plzeňský - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Plzeňský

Dostavba okruhu, vodárna a tramvajová trať jsou prioritami Plzně

zdroj: archiv Metropolu

Plzeň | Dostavba západního městského okruhu, prodloužení tramvajové trati do průmyslové a univerzitní oblasti Borská pole či modernizace úpravy vody jsou hlavními investičními prioritami, na nichž se pro příští...

 

volební období shoduje většina plzeňských lídrů stran zastoupených ve Sněmovně nebo v současném zastupitelstvu města. Zejména opoziční subjekty ale kritizují fakt, že Plzeň si na velké projekty vzala úvěry a musí nyní splácet téměř 2,3 miliardy korun.
    Lídři se také většinou shodli na tom, že město by nemělo zavádět bezplatnou MHD. Pouze hnutí Veřejné zájmy, které kandiduje s podporou Iniciativy za levnější MHD, spolku P-FANS a parlamentního Úsvitu přímé demokracie, má jako jeden z taháků svého volebního programu jízdné za jednu korunu ročně. Kandidáti se liší také v názoru na plošný zákaz hazardu - požaduje jej TOP 09, KDU-ČSL, Pravá volba a Veřejné zájmy, ostatní lídři podpořili výraznější regulaci hazardu, například jeho vymezení do okrajových částí města. Na rozdíl od heren, kasina, byť jsou ve středu města, tak velké emoce nebudí. Mezi oslovenými stranami není jediná, která by nedeklarovala zájem na transparentním hospodaření města.


    1. Jaký projekt by měl být investiční prioritou města v nadcházejícím volebním období a jak by měl být financován?


    Pavel Šrámek (ANO): Dokončení západního a východního obchvatu a průtahu městem. Více než megalomanské kulturní projekty je třeba dokončit kanalizaci ve všech obvodech, modernizovat vodovody, stavět školky a dětská hřiště.
    Martin Zrzavecký (ČSSD): Prioritou je modernizace úpravny vody, získali jsme dotaci EU 800 mil. Kč. Důležitá je dostavba západního okruhu, rozšíření bazénu o akvapark a společně s Českými drahami a krajem dokončení přestupního uzlu Šumavská.
    Petr Náhlík (KDU-ČSL): Logické je dostavět západní okruh a propojení Studentská - Jateční podél trati pod Mikulkou, místo průtahu Roudnou. Bohužel v letech 2010 až 2014 se příprava těchto staveb zanedbala. Zbývá tedy vodárna - z peněz EU.
    Václav Štekl (KSČM): Na prvním místě je dokončení druhé etapy západního obchvatu. Peníze na výkupy pozemků se musí najít v rozpočtu města. Další velkou investicí by mělo být prodloužení tramvajové trati na Borská pole s dotací EU.
    Marcel Hájek (Občané patrioti): Měl by se dokončit projekt Culture factory a archiv Světovar, kde bude možná město muset vložit víc, než původně chtělo. Příspěvek z EU je nutný. Další prioritou je propojení Borských polí tramvajovou tratí, asi jen z rozpočtu města.
    Martin Baxa (ODS): Prioritou je kromě dostavby západního okruhu tramvajová trať na Borská pole. Je třeba maximálně využít nové peníze z fondů EU, a to zejména na infrastrukturu jako je doprava, vodovody, kanalizace.
    Vladimír Duchek (Pravá volba): Bude nutné splacení dluhů ODS a ČSSD na novém depu dopravních podniků. Zbudou-li peníze, prioritou je druhá etapa západního okruhu a rekonstrukce úpravny vody. Zdroje je nutné hledat zejména ve fondech EU.
    Ondřej Ženíšek (TOP 09): Naší vizí je soustředit se na drobné efektivní investice a opravy, které zlepší život občanů. Kdybych měl přece jen vybrat, uvedl bych dostavbu západního okruhu a tramvaj na Borská pole, obě financované z fondů EU.
    Dita Portová (Veřejné zájmy): Jednoznačně investice do levnější MHD a bezpečnosti. Plzeň je předlužená, hrozí, že budeme vracet dotace za nedodělané divadlo. Zdroje musíme hledat v úsporách - ve společnostech s majetkovou účastí města.


    2. Jste pro transparentní zveřejňování informací o veřejné zprávě - smluv, výběrových řízení, objednávek, faktur - na internetu, například na webových stránkách města či Portálu veřejné správy?


    Pavel Šrámek (ANO): Jsme zásadně pro transparentnost celého hospodaření města a jeho klíčových firem. Jedním z našich cílů je audit hospodaření města, veřejných zakázek, klíčových smluv a vyplývajících závazků.
    Martin Zrzavecký (ČSSD): Jsem pro transparentní rozhodování města - Magistrát města Plzně už nyní na svém internetovém serveru zveřejňuje smlouvy v rozsahu plnění nad 50.000 korun.
    Petr Náhlík (KDU-ČSL): Veřejná kontrola zakázek a zveřejňování smluv na webu města jsou v našem programu, stejně jako zveřejňování informací o vypsání veřejných zakázek v Obchodním věstníku, na portálu města a v radničních zpravodajích.
    Václav Štekl (KSČM): KSČM nemá problém se zveřejňováním informací o veřejné správě. Je však nutné nalézt vhodnou formu, aby nedošlo ke zbytečnému zvýšení administrativní zátěže.
    Marcel Hájek (Občané patrioti): Jsem pro jakoukoli cestu, která bude co nejtransparentnější. Nemusí jít ale o smlouvy či faktury bagatelní či takové, které jsou součástí většího, transparentního projektu a jde o předem dohodnuté a nevyhnutelné kroky.
    Martin Baxa (ODS): Veškeré smluvní vztahy města by měly dál být pod veřejnou kontrolou - jasné a transparentní. Při zadávání zakázek chceme přísnější podmínky, než ukládá zákon. Rozklikávací rozpočet by měl umožnit kontrolovat výdaje města na internetu.
    Vladimír Duchek (Pravá volba): Jsem pro zveřejňování veškerých podkladů pro jednání zastupitelstva na webových stránkách města. Zároveň podporuji zveřejňování výběrových řízení organizovaných městem.
    Ondřej Ženíšek (TOP 09): Ano, jednoznačně. Zatím se nám podařilo prosadit zveřejňování zakázek ve městě s hodnotou nad 50.000 Kč. Dále se budeme snažit o zpřehlednění evidence městského majetku a otevření výběrových řízení pro více firem.
    Dita Portová (Veřejné zájmy): Chceme ještě víc. Podporujeme participativní rozpočet. Nechceme, aby lidé jen koukali na úředníky, chceme zapojit veřejnost do rozhodování o prioritách oblastního rozpočtu a výběru konkrétních projektů.


     3. Jste pro vyhlášku omezující hazard na území města, která by zakázala či dramaticky omezila provozování výherních automatů a kasin?


    Pavel Šrámek (ANO): Jsme pro omezení hazardu, především heren, a pro odsun z centra. Absolutní zákaz je předvolební populismus. Když už se má hazard hrát, pak v kulturních a přísně kontrolovaných kasinech s licencí.
    Martin Zrzavecký (ČSSD): Nejsem pro plošný zákaz, vedl by ke vzniku černých heren, které by se vymkly kontrole. Přísná regulace hazardu je nutná. Město už má vyhlášku, která o více než 60 pct. počet heren snižuje. Ministerstvo financí ale dosud herny nezrušilo.
    Petr Náhlík (KDU-ČSL): Chceme úplné omezení hazardu. Celkem je v Čechách 6248 obcí. Když zastupitelstvo Plzně provoz heren omezí, mají majitelé možnost podnikat jinde. "Proherní" automaty povolilo ministerstvo financí, Ústavní soud umožnil nápravu.
    Václav Štekl (KSČM): KSČM má dlouhodobě v programu postupné rušení heren s výherními automaty. V Plzni jsme omezující vyhlášku podpořili. Kasina byla z vyhlášky vyňata, neboť mají jiný režim provozování.
    Marcel Hájek (Občané patrioti): Jsem pro poměrně dramatickou regulaci, ne pro úplný zákaz. V některých okrajových částech obvodů lze ponechat automaty, jsou-li menšinovou částí zavedené restaurace. To lze regulovat. Kasina ke koloritu města patří, ponechal bych stávající počet.
    Martin Baxa (ODS): Dále výrazně regulovat počet výherních hracích přístrojů na území města Plzně, například jejich soustředěním do periferních lokalit města.
    Vladimír Duchek (Pravá volba): Jsem pro zásadní omezení hazardu ve výherních automatech na nulovou úroveň.
    Ondřej Ženíšek (TOP 09): Jsme pro úplný zákaz heren na území Plzně. Finance, které město tímto způsobem získává, nikdy nevyváží negativní jevy s tím spojené - krádeže, rozpad rodin. Argument vzniku černých heren považujeme za účelový.
    Dita Portová (Veřejné zájmy): Jsme pro nulovou toleranci hazardu. Díky politickým podnikatelům uvnitř vládní koalice se u nás hazard fakticky nereguloval.


    4. Vyhovuje vám současný stav financování MHD? Nebo uvažujete o jeho zvýšení, snížení nebo dokonce o úplném zrušení jízdného?


    Pavel Šrámek (ANO): Rozhodně nechceme zvyšovat jízdné, ale maximálně motivovat občany k používání. Chceme znovu analyzovat náklady na provoz MHD včetně nového depa a chceme celkové zefektivnění hromadné dopravy v Plzni.
    Martin Zrzavecký (ČSSD): Stávající způsob financování MHD je pro další rozvoj města nezbytný. Zastáncem úplného zrušení jízdného nejsem, všichni máme zkušenost s tím, že co je zdarma, toho si obvykle málo vážíme.
    Petr Náhlík (KDU-ČSL): Navrhujeme to, co je reálné a pomůže zlepšit ovzduší. Zavedení rodinného jízdného za polovinu současné ceny. Větší slevy si město vzhledem k zadlužení nemůže dovolit, kromě toho je součástí Integrované dopravy Plzeňska.
    Václav Štekl (KSČM): Jsme pro bezplatnou přepravu pro držitele zlaté Jánského plakety. Ostatní slevy jsou k diskuzi, je třeba zvážit dopad na rozpočet města. Úplné zrušení jízdného by stálo Plzeň 300 milionů Kč ročně.
    Marcel Hájek (Občané patrioti): Jízdné plně zrušit nejde. Lze uvažovat o vymezené centrální zóně mezi určitými stanicemi bez jízdného. O zvýšení financování MHD z rozpočtu zatím není řeč, souvisí ale s jízdným. Skokové zdražení energií či rozšíření dopravy by se nemělo odrazit primárně na jízdném.
    Martin Baxa (ODS): Jsem přesvědčený o tom, že peníze do MHD se nesmějí snižovat, naopak se mohou postupně zvyšovat. Nesouhlasím s populistickými návrhy na dopravu zdarma. Zhruba 300 mil. Kč vybraných na jízdném umožňují zvyšovat kvalitu dopravy.
    Vladimír Duchek (Pravá volba): Považuji z finančních důvodů za nemožné zrušit jízdné v MHD. Město musí trvale optimalizovat síť linek MHD tak, aby byla zajištěna stávající dopravní obslužnost bez zvyšování dopravních výkonů nad současnou úroveň.
    Ondřej Ženíšek (TOP 09): Kvůli novému depu bude muset Plzeň brzy platit pětinu ze svého rozpočtu na MHD. Řešením je zefektivnění MHD a optimalizace spojů. Veškeré pohyby ceny jízdného je potřeba dobře ekonomicky i společensky zanalyzovat.
     Dita Portová (Veřejné zájmy): Chceme prosadit MHD za jednu korunu ročně. Když to funguje ve 30 městech EU a vyplatí se to, může to fungovat i v Plzni. Dodatečné finance nejsou potřeba, výpadek z jízdného nahradíme patnáctiprocentní úsporou nákladů PMDP.


    5. Bude město i po roce 2015, kdy se stane evropským hlavním městem kultury (EHMK), dále výrazně podporovat kulturu?


    Pavel Šrámek (ANO): Chceme udělat audit záměrů a jednoznačně se zaměřit na léta po roce 2015. Je důležitá udržitelnost a dlouhodobý kulturní rozvoj Plzně a kulturních projektů, především s výhledem do delšího časového horizontu.
    Martin Zrzavecký (ČSSD): Město bude jistě i po roce 2015 kulturu podporovat. Mimo jiné je jedním z cílů EHMK přilákat podporovatele z řad podnikatelů. ČSSD má v programu udržení úrovně a nabídky kultury a podporu spolupráce s tradičními kulturními aktéry.
    Petr Náhlík (KDU-ČSL): Kultura bude podporována v závislosti na možnostech rozpočtu a kulturnosti zastupitelů. KDU-ČSL je pro větší podíl než v letech 2012 a 2013, ale výše rozpočtu na kulturu v letech 2014 a 2015 už nebude možné dosáhnout.
    Václav Štekl (KSČM): Plzeň by si po roce 2015 měla stanovit základní cíle podpory kultury a na ty se zaměřit. Jen provozní náklady Nového divadla nebudou malé. Po sportu a kultuře je nutné podpořit i další oblasti.
    Marcel Hájek (Občané patrioti): Pevně věřím, že ano. Není důvod kulturu po EHMK dál nepodporovat. Kultura musí být nadále přiměřeně podporována, stejně jako jiné aktivity života města.
    Martin Baxa (ODS): EHMK je projekt, po kterém musí zůstat dlouhodobá udržitelnost. Kromě dlouhodobých akcí chceme, aby ve městě vyrostl kreativní inkubátor, tedy propojení kultury a byznysu. Dědictví a udržitelnosti projektu ve městě zůstane.
    Vladimír Duchek (Pravá volba): Věřím, že rozpočet města Plzně je schopen i v roce 2015 zajistit podporu aktivní místní tvorby na stávající úrovni.
    Ondřej Ženíšek (TOP 09): Rokem 2015 to pro nás nekončí. Díky titulu EHMK má Plzeň šanci stát se jedním ze zajímavých turistických cílů v Evropě. Současná koalice ohrozila existenci kulturních organizací po roce 2015. Tento trend musíme zvrátit.
     Dita Portová (Veřejné zájmy): Investici do projektu EHMK považujeme od začátku za nerozumný a špatný záměr. MHD za korunu, vyšší bezpečnost, dostatek míst v mateřských školách a zajištění důstojného stáří by kulturnosti města prospělo více.


    6. Jak chce radnice lákat developery a investory do velkých nevyužitých brownfieldů jako jsou bývalá kasárna Zátiší, bývalá kasárna a pivovar Světovar, kasárna Slovany a bývalé depo MHD?


    Pavel Šrámek (ANO): Bude záležet na konkrétním jednání s potenciálním investorem. Máme zejména o investory, kteří přinesou práci s vysokou přidanou hodnotou a možností uplatnění kvalifikovaných zaměstnanců. Nebudeme lákat investory skladovacích hal nebo montoven.
    Martin Zrzavecký (ČSSD): Město ve svých rozvojových plánech počítá se zástavbou bývalých průmyslových zón. V této souvislosti jsme nechali v posledních letech zpracovat několik architektonických studií, které slouží jako vodítko pro investory. Světovar, bývalé depo MHD v Cukrovarské ulici a kasárna Slovany budou smíšenou zástavbou. Zátiší je součástí Borských polí, a proto zde bude průmyslová výroba s přidanou hodnotou.
    Petr Náhlík (KDU-ČSL): Chceme využít zkušeností Útvaru koncepce a rozvoje a Regionální rozvojové agentury, které se osvědčily při získávání developerů a investorů pro 150 hektarů průmyslové zóny Borská pole. Kasárna Slovany řeší privátní vlastník.
    Václav Štekl (KSČM): Především musí dané lokality patřit městu. A i pak to bude velmi složité. V případě bývalých kasáren i depa MHD lze očekávat ekologické zátěže. Městu by mohla v komunikaci s investory pomoci hospodářská komora.
    Marcel Hájek (Občané patrioti): Nelze to jinak, než dobrými nápady, transparentními soutěžemi a výhodnými podmínkami pro investory. Jiná cesta snad ani není, zájmem města je, aby tito "kostlivci" ve skříních nezůstávali.
    Martin Baxa (ODS): Plzeň nemá mnoho brownfieldů, které by znamenaly riziko. Zátiší může být rozvojovou průmyslovou zónou s vyšší přidanou hodnotou, revitalizace Světovaru začala, depo Cukrovarská má studii na smíšené území po změně územního plánu.
    Vladimír Duchek (Pravá volba): Město musí organizovat architektonické soutěže pro budoucí stavební využití brownfieldů. Na základě vzniklých architektonických řešení lze jednat s investory, developery a realitními kancelářemi o nové výstavbě.
    Ondřej Ženíšek (TOP 09): Město hlavně musí mít jasnou představu, jak chce cenná území využít a jak mají tyto plochy vypadat. Transparentní chování, včetně výběru developera, by mělo být zárukou, že tato investice je stabilní a zajímavá.
    Dita Portová (Veřejné zájmy): Brownfield vyžaduje investici na hranici návratnosti, které se v Plzni nedaří pro korupční prostředí. Je třeba mezinárodnímu prostoru ukázat, že dokážeme dělat brownfield i bez korupce, bez provizí a zákulisních dohod.

Zdroj: ctk.cz

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Politika  

 » Kraje  » Plzeňský