Jak ušetřit na energiích poradil workshop - Ekologie - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Ekologie

Jak ušetřit na energiích poradil workshop

Jak ušetřit na energiích poradil workshop

5. února 2024, 12.35 | Ústecký kraj - Přehled aktuálních dotačních možností v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie, představení typů strategických a jiných dokumentů pro přípravu kvalitních projektů obcí a měst, legislativní povinnosti obcí, nebo příklady dobré praxe řešení v oblasti obnovitelných zdrojů energií, energetické chudoby či revitalizace brownfields, to všechno přinesl svým posluchačům workshop pořádaný Ústeckým krajem a jeho Energetickým centrem.

 

 

„Úspory v oblasti energií za pomoci chytrých investic jsou pro obce a města důležité téma, protože ušetřené finance mohou využít k jiným účelům. Jejich zástupci se mohou obracet na Energetické centrum Ústeckého kraje, kde naleznou podporu ohledně svých záměrů na energetické projekty i poradenství v rovině žádostí o finance z různých zdrojů,“ řekl radní Ústeckého kraje pro oblast finanční Jan Růžička, který workshop zahájil.

V tomto směru se účastníci dozvěděli podrobnosti o možnostech využití zdrojů z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), programu Nová zelená úsporám, Modernizačního fondu a Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST), ze kterého Ústecký kraj poskytuje dotace na přípravu projektů. Dále se seznámili s charakterem důležitých dokumentů, jako je místní energetická koncepce, energetický management, energetické audity či projektová dokumentace. Energetické centrum Ústeckého kraje představilo krajský energetický management, budování sítě veřejných energetiků a konkrétní nabídku spolupráce a poradenství pro města a obce v Ústeckém kraji. Workshop doplnily příklady dobré praxe a na jeho závěr se konala diskuze. 

 

Zdroj: www.kr-ustecky.cz

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Kraje  » Ústecký  

 » Více  » Ekologie