Oldřich Bubeníček: Politiku chápu jako práci pro lidi - Rozhovory - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Rozhovory

Oldřich Bubeníček: Politiku chápu jako práci pro lidi

zdroj: Ústecký kraj

Ústí nad Labem | Volební období let 2012 – 2016 ve vedení a řízení krajů končí. V Ústeckém kraji vysílá KV KSČM do politické soutěže stávajícího hejtmana Oldřicha Bubeníčka.

 

Proč kandidujete znovu?

Politiku chápu jako práci pro lidi a myslím si, že se současnému vedení kraje pro zlepšení života v regionu podařilo uskutečnit řadu dobrých věcí. Proto bych rád v této práci pokračoval.


Co pokládáte za největší úspěchy uplynulých čtyř let?
To je velmi těžká otázka. Uvedu alespoň některé příklady. Podařilo se odblokovat proplácení dotací z ROP Severozápad, změnit pohled na Ústecký kraj, převést do plusových čísel hospodaření Krajské zdravotní. Za významné považuji zachování Komplexního onkologického centra v kraji. Podařilo se téměř obsadit průmyslovou zónu Triangle, zajistit rozsáhlé opravy silnic, zavést nový systém veřejné dopravy, modernizovat školy a zdravotnická zařízení, vybavit složky IZS technikou, vyčlenit prostředky na podporu mládežnického sportu a mnoho dalšího.


 A co se naopak, přes vynaložené úsilí, nepodařilo?
I když kraj podnikal reálné kroky k podpoře zaměstnanosti a byl založen Pakt zaměstnanosti ÚK, stále se počet nezaměstnaných výrazně nesnižuje. Nepřesvědčili jsme také vládu, že by bylo dobré pokračovat v těžbě hnědého uhlí i na Mostecku. A nepodařilo se otevřít protialkoholní záchytnou stanici.


Jak pod vaším vedením pracovalo zastupitelstvo?
Využil bych odpověď na otázku k poděkování všem zastupitelům za věcná jednání v plénu, ve výborech a komisích, a to bez ohledu na jejich příslušnost ke koaličním či opozičním uskupením. Díky tomuto společnému přístupu se podařilo v právě končícím volebním období prosadit, vyřešit a realizovat řadu užitečných a správných věcí ve prospěch rozvoje kraje.


Co vám pozice hejtmana dala a co naopak vzala?
Ještě více jsem poznal náš kraj, jeho krásy, ale i problémy, a dobré a schopné lidi. Ubylo ale času pro moji rodinu a záliby, ale bez podpory mých nejbližších bych dostatek času na práci hejtmana nenašel. Velkou oporou jsou pro mě vnoučata Nela a Lukáš.
Obhajovat je vždycky těžší, než zvítězit poprvé. Přicházíte s novými myšlenkami či strategií rozvoje kraje?
Když máte na co navazovat v rozdělané práci s nadějnými výsledky, nemělo by se od také práce odcházet, ale dokončit ji. Chci pokračovat v tom, co se osvědčilo.


Které problémy, podle vašeho názoru, trápí obyvatele regionu nejvíc a jaké máte řešení?
Domnívám se, že obyvatel už tolik netrápí stav životního prostředí jako v nedávných letech. Také si myslím, že už není takových problémem najít si práci, ale ne každý o ni stojí. Vždy se pak najdou kritici těch oblastí, kterým, jak já říkám, každý rozumí. A těmi jsou zdravotnictví, školství a doprava. Zde asi nikdy nebudou všichni zcela spokojení. Jsem si vědom nedostatku lékařů. Podnikli jsme řadu kroků pro zlepšení, ale jsou to dlouhodobější opatření.Stejný problém je u zdravotních sester. 


 Jak komunikujete s veřejností a představiteli obecních a městských samospráv?
Setkávám se s občany kraje na řadě akcí, které kraj pořádá, a na řadu jsem zván. Se starosty se pak pravidelně setkávám v jednotlivých mikroregionech. Snažím se co nejvíce jezdit po kraji.
Jakou roli přisuzujete volebním průzkumům a jak prožíváte předvolební čas?
Průzkumy jsou zajímavá věc, ale neměli bychom je přeceňovat ani podceňovat. Já si z průzkumů a anket beru vždy poučení pro sebe. A volební kampaň se nevyhnula ani mně.


 Jaké vlastnosti by měl mít dobrý politik?
Měl by umět naslouchat, určovat priority, nalézat v případě potřeby rozumné kompromisy. A nad nikoho se nepovyšovat a ani se před nikým neponižovat.


Mezi hejtmany jste jediný a první takzvaně komunistický. Pokládáte to za hendikep?  
Podle mého názoru není škatulkování na místě. Hendikepovaným bych se cítil, kdybych za sebou a za vedením kraje neviděl dobré výsledky.


S kým byste šel do případné koalice?
Myslím si, že dosavadní koaliční uskupení se osvědčilo, ale nevylučuji předem v případě volebního úspěchu i jiné možnosti. Rozhodnou voliči.


 Máte nějaký vzkaz pro politické soupeře?
Buďte čestní a nepodléhejte iluzím a přáním. Chovejte se k sobě slušně.


 A co vzkážete voličům, občanům Ústeckého kraje?
Předně mám vzkaz, aby šli k volbám. Svojí účastí mohou ovlivnit, jak se bude v dalším období kraj vyvíjet. A také, aby se nerozhodovali jen podle slibů, těch jednoduchých řešení budou voliči slyšet hodně. Hlavně od těch, kteří vědí, že je nebudou muset plnit. Aby se rozhodovali podle zdravého rozumu.

Zdroj: Ladislava Richterová

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Politika  

 » Více  » Rozhovory  

 » Kraje  » Ústecký