Tůně v lázeňských lesích přispějí k zadržení vody v krajině i zvýšení biodiverzity - Zvířata - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Zvířata

Tůně v lázeňských lesích přispějí k zadržení vody v krajině i zvýšení biodiverzity

Tůně v lázeňských lesích přispějí k zadržení vody v krajině i zvýšení biodiverzity

22. listopadu 2023, 12.56 | Karlovy Vary - Osm nových tůní o celkové ploše 1508 m2 vybudovala v letošním roce příspěvková organizace Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary (LLPKV). Hlavní výhodou vzniku nových vodních ploch je zadržení vody v krajině a vytvoření místa vhodného pro rozmnožování obojživelníků nebo hmyzu. Tůně spadají do II. a III. zóny Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, a při stavbě jsou proto dodrženy standardy Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK). Vybudování tůní bylo podpořeno dotací.

 

 

Místa vhodná pro vyhloubení nádrží byla vytipována na přirozeně zamokřených plochách v katastrálním území Karlovy Vary, Kolová, Olšová Vrata a Drahovice. Cílem bylo revitalizovat současné lokality tak, aby došlo ke zlepšení vodních podmínek a zároveň se zvýšila přírodní rozmanitost krajiny. „V prostoru nových tůní bylo nutné vytrhat pařezy a upravit terén kvůli lepšímu přístupu,“ vysvětluje postup ředitel LLPKV Stanislav Dvořák a doplňuje: „Místy byly také odstraněny náletové dřeviny.“ Díky tomu se uvolnil prostor a zvýšil přístup světla pro rostliny i nově vzniklou vodní plochu. Vytěžená zemina byla rozprostřena do okolí a nově vzniklé obnažené plochy byly ponechány přirozenému zarůstání bylinnou vegetací. Tůně byly navrženy se schodovitým dnem, z jedné strany budou ohraničeny zemním valem. Maximální hloubka tůní se pohybuje od 100 do 120 cm.

„Parametry tůní i rozmístění vytěžené zeminy odpovídají standardům schváleným AOPK. Při ukládání odtěženého sedimentu na místě realizace nesmíme například přesáhnout desetinásobek plochy tůně a výšku sedimentu 15 cm,“ přibližuje dodržení přísných podmínek ředitel. Stavba tůní byla finančně podpořena Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy celkovou částkou 344 889 korun. Od roku 2020 vzniklo v lázeňských lesích města Karlovy Vary již celkem 51 tůní.

 

Zdroj: Martina Nentvichová

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Finance  

 » Charita  

 » Více  » Ekologie  

 » Kraje  » Karlovarský  

 » Zvířata