Co zjistil mezinárodní výzkum - Zvířata - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Zvířata

Co zjistil mezinárodní výzkum

Co zjistil mezinárodní výzkum

5. září 2023, 12.08 | Průhonice - Mezivládní platforma pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES) včera vydala Hodnotící zprávu o invazních nepůvodních druzích a jejich kontrole.

 

Tento zásadní dokument poskytuje rozhodovacím orgánům souhrnné informace o současném stavu biologických invazí a nástrojích, které mohou šíření invazních druhů omezit. Invazní nepůvodní druhy představují velkou globální hrozbu pro přírodu, ekonomiku, potravinovou bezpečnost a lidské zdraví. Sehrály klíčovou roli v 60 % dokumentovaných případů vymírání rostlin a živočichů a roční náklady s nimi spojené dosahují 423 miliard dolarů. Zprávu připravilo 86 odborníků ze 49 zemí světa a za Českou republiku se na ní podíleli Petr Pyšek a Jan Pergl z Botanického ústavu AV ČR.

Zdroj: REGIONÁLNÍ NOVINY

Tématické zařazení:

 » Aktuality  

 » Zajímavosti  

 » Kultura  

 » Zdraví  

 » Zvířata  

 » Technika  

 » Více  » Ekologie  

 » Kraje  » Středočeský