Ministr Brabec představil nové kroky v boji za lepší ovzduší - Ekologie - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Ekologie

Ministr Brabec představil nové kroky v boji za lepší ovzduší

foto archiv

Praha | Při příležitosti návštěvy eurokomisaře pro životní prostředí Karmenu Velly v České republice a tzv. Clean Air Dialogu, představil ministr životního prostředí Richard Brabec opatření, které stát realizuje nebo bude realizovat s cílem zlepšit kvalitu ovzduší v České republice.

 

Vedle pokračování kotlíkových dotací a pilotního projektu půjček na předfinancování nákupu a instalace zdrojů v Moravskoslezském kraji, míří hlavní novinky na kontrolu vozidel s vymontovanými DPF filtry a nadstandardní financování rozvoje alternativních pohonů v České republice

Největší podíl na znečištění ovzduší má nadále lokální vytápění v domácnostech, v některých regionech průmysl a ve větších městech především doprava. Významným faktorem ovlivňujícím kvalitu ovzduší v Česku je i přeshraniční přenos škodlivých látek, který je v některých oblastech hlavním zdrojem znečištění ovzduší (zejména v pohraničních regionech). Podle posledních analýz však přeshraniční přenos znečištění významně přispívá k úrovni znečištění po celé ČR. Zcela zásadním faktorem s výsledným vlivem na kvalitu ovzduší je pak meteorologická situace.
Obce mohou od září letošního roku díky novele zákona o ochraně ovzduší zakázat na svém území vytápění tuhými palivy v kotlích 1. a 2. emisní třídy, tedy ještě dříve než dojde k plošnému zákazu provozu těchto kotlů v září roku 2022. Od loňského roku mají také obce možnost kontrolovat přímo v domácnostech, zda jsou při vytápění tuhými palivy dodržovány podmínky zákona o ochraně ovzduší, např. zda uhlí splňuje požadovanou kvalitu, zda byla provedena povinná revize kotle, nebo zda nejsou v domácnostech spalovány zakázané materiály, jejichž spalováním dochází k vysokým únikům znečišťujících látek do ovzduší. V letošní topné sezóně došlo k 330 kontrolám, z nichž  zhruba ve čtvrtině případů bylo prokázáno porušení zákona.

Změny probíhají i v oblasti dopravy. Od října letošního roku platí díky spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy přísnější pravidla pro kontrolu aut s dieselovým motorem. Zastaralá hodnota tzv. opacity, která dávno nereflektuje technologický vývoj v oblasti výroby automobilů, byla snížena na úroveň, která odhalí nefunkční filtr pevných částic (z 0,5 na 0,25 m-1).

V praxi to znamená, že vozidla s poškozeným, vymontovaným nebo nefunkčním filtrem budou přímo v provozu snadněji odhalena a budou muset být do 30 dnů opravena nebo odstavena z provozu. Policie ČR dostala díky novelizaci příslušných předpisů v gesci Ministerstva dopravy také příslušné kompetence, jak stav filtru pevných částic účinněji kontrolovat přímo na silnicích.

 

Zdroj: Metropol

Tématické zařazení:

 » Více  » Ekologie