Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný: prioritou je zdravotnictví - Rozhovory - REGIONÁLNÍ NOVINY

7SEVEN

Rozhovory

Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný: prioritou je zdravotnictví

Ikona

20. února 2010, 09.41 | Něco málo přes rok je na pozici hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný. S Metropolem se podělil o to, jak měsíce, prožité v tomto zodpovědném úřadě, vnímá, co se jemu a jeho týmu podařilo, kde vidí priority pro další období.

 

Máte za sebou rok v úřadě. Jaký pro Vás byl?

Kraj se mění před očima díky úspěšnému  čerpání evropských peněz. Na jaře byla otevřena nová hala karlovarského letiště, na podzim začala stavba jedné z největších středních škol v kraji – Centra technického vzdělávání v Ostrově a odstartovala modernizace Integrované střední školy v Sokolově, všechny akce s dotací z ROP Severozápad. V únoru jsme začali plnit slib daný voličům, tedy hrazení poplatků krajem v krajských zdravotnických zařízeních. Poplatky kraj začal od září hradit také ve všech 91 lékárnách v regionu. Určitě se změnil i přístup v komunikaci s lidmi - v Krajských listech jsme zavedli rubriku Názory, kam přispívají krajští politici bez ohledu na stranickou příslušnost a na internetových stránkách kraje odpovědnu hejtmana, prostřednictvím které občanům odpovídám na jejich dotazy. A za zmínku rozhodně stojí i nově zrekonstruované krajské silnice nebo 8 nových mostů.

Naplnily se Vaše představy o práci hejtmana?

Člověk si asi předem nedokáže do detailu představit, co tahle práce obnáší. Každé rozhodnutí sebou nese obrovskou zodpovědnost, i když samozřejmě nerozhoduji sám, ale společně s krajskou Radou a se Zastupitelstvem. Musím si svá rozhodnutí obhájit a domýšlet do důsledků – co přinesou lidem, regionu, jak ovlivní teď i v budoucnu život v kraji. Někdy mám naplánovanou doslova každou minutu, jednání střídá jednání, akce, pracovní cesty – je to náročné, ale mám jedinečnou příležitost přispět ke zlepšení věcí, které v našem kraji nefungují nebo by se mohly zlepšit.

Byl jste nucen dělat zásadní personální změny?

Nepovažuji za rozumné dělat jakékoliv personální změny dřív, než se člověk seznámí s lidmi, kteří mu na krajském úřadě poskytují servis a mnozí z nich jsou odborníky na vysoké úrovni. Žádné personální zásahy neproběhly vyjma těch v krajské nemocnici, kde byli vystřídáni ředitelé nemocnic v Karlových Varech, v Sokolově a v Chebu.

Co považujete za největší úspěch na tomto postu a co se naopak nepovedlo?


Jak už jsem zmínil, povedlo se nám zavést slíbené hrazení regulačních poplatků lidem v kraji, a to nejen v krajských zdravotnických zařízeních, ale i ve všech lékárnách na území regionu. Úspěšně jsme získali z ROP Severozápad dotace na velké projekty, jejichž realizace v současnosti běží. V uplynulém roce se nám také díky usilovnému jednání s ministerstvem práce a sociálních věcí podařilo dostat do kraje chybějících 60 milionů na financování sociálních služeb. Velký ohlas sklidily i bezúročné půjčky, kterými jsme vypomohli zaměstnancům krachujících porcelánek. Nedaří se vyjasnit situaci ve zdravotnictví, i přes spousty času, které tomu věnuji, stále nejsou nemocnice stabilizovány, především personálně. 

 

Kde vidíte největší problém?


Hned od počátku nástupu nového vedení kraje bylo naším cílem zlepšit ekonomický výsledek krajské nemocnice a personální situaci při zachování a zkvalitňování úrovně zdravotní péče. Svěřili jsme zdravotnictví koaličním partnerům z Hnutí Doktoři v domnění, že jako odborníci postupně situaci v nemocnicích zlepší  a vyšlou veřejnosti signál, že se nemusí obávat poklesu kvality zdravotní péče. Bohužel se tak nestalo a situace vyústila v odchod Doktorů z krajské koalice. Nyní před námi stojí úkol vybrat pro krajskou nemocnici kvalitní management, který má s řízením zdravotnického zařízení dlouholetou zkušenost, je spjat s naším regionem a zná jeho potřeby. Nemocnice disponuje prvotřídními lékařskými kapacitami, ale je třeba jejich stavy posílit, pomocí benefitů přivést do nemocnic více sester a dalšího zdravotnického personálu a lidé určitě ocení plánovanou modernizaci lůžek i přístrojů v celé KKN.

Vstoupil jste do roku 2010 s nějakým předsevzetím?

Rád bych trávil více času s rodinou, i když ta mé vytížení chápe a maximálně mě podporuje. Jinak bych nerad své cíle zaměňoval za předsevzetí, protože ta se obvykle nedaří plnit.

Proč si myslíte, že lidé obecně nadávají na politiku i politiky?
Nabízí se tradiční pohled na českého člověka, který přesně ví, jak by se měl hrát fotbal, jak by se měla dělat politika apod. Na druhé straně se ale někteří politici chovají nehorázně, jdou za veškeré hranice slušnosti a názor voličů je to poslední, co je zajímá.

Jste mužem, který dokáže dělat kompromisy v osobním i pracovním životě?

Muž, který neumí udělat kompromis v osobním životě asi těžko může žít spokojeným rodinným životem. Ve funkci hejtmana je kompromis zpravidla výsledkem mnoha jednání, kdy se hledá nejlepší řešení. Pokud mám pocit, že ten druhý logicky argumentuje a jedná konstruktivně, pak se kompromisu nebráním.

Co přátelé? Přibyli či ubyli?

Ani nemám čas to vnímat, samozřejmě se méně vídám s těmi, s nimiž bych rád trávil podstatně víc času. S rádobypřáteli, kteří najednou zjistili, že bych jim mohl být užitečný, jsem rychle hotov.

Jaké jsou nejbližší cíle a plány v práci a doma?

Nejbližším cílem v práci je konečně posun v krajském zdravotnictví, postupně bych rád viděl obrat k lepšímu. Mé domácí plány se budou odvíjet od časových možností, rád bych se s rodinou dostal ještě párkrát na lyže, letošní počasí je k tomu jako stvořené a na jaře bychom chtěli začít pravidelně jezdit na kole.

Postřehy z pracovní mise do Číny, partnerský distrikt Changping, součást Pekingu:

Dojem, který ve mně pracovní cesta do Číny zanechala, je jednoznačný: Čína nás nepotřebuje, zato my budeme stále více potřebovat Čínu. Ekonomický růst a hospodářský rozvoj této země jde neuvěřitelným tempem. Cílem pracovní cesty bylo naplňování partnerské dohody o spolupráci především v oblasti cestovního ruchu, kultury a propagace Karlovarského kraje jako atraktivní destinace. Znovu jsme otevřeli téma přímého leteckého spojení mezi ČR a Čínou. Rád bych se intenzivně zasadil o řešení této věci, budu proto jednat jak s příslušnými ministerstvy, tak se zástupci Prahy a Jihočeského kraje, který také patří k nejnavštěvovanějším regionům naší země a měl by mít zájem otevřít se čínským turistům. Chceme, aby se do Karlovarského kraje přijeli podívat čínští touroperátoři a navázali zde kontakty s podnikateli v cestovním ruchu, pozveme i média, aby viděla především Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech a mohla informovat o kulturním potenciálu regionu pro čínské turisty. Řešili jsme také možné investice čínských partnerů v našem kraji a propagaci Karlovarského kraje a jeho nejznámějších firem v Changpingu.

 

Tématické zařazení:

 » Více  » Rozhovory